In februari 2002 verscheen de 1e druk van het genealogieboek over de familie Geelhoed: Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt.
Dit boek is in februari 2002 uitgebracht en sindsdien zes keer herdrukt. De zevende druk verscheen in november 2016.

De opbouw

Het boek begint met een algemene beschrijving van de geschiedenis van de Geelhoeden. Deze is grotendeels terug te vinden op deze site onder de link geschiedenis Geelhoed.

Daarna worden twee lijnen gevolgd:
De genealogie begint met het opduiken van de naam van Simon Geelhoet, die rond het begin van de zeventiende eeuw genoemd wordt in een lidmatenboek in Colijnsplaat, op het Zeeuwse Noord-Beveland. Simon is de voorvader van de meeste Geelhoed(t)en. In het boek zijn zo veel mogelijk afstammelingen bijeengebracht. De meeste Geelhoeden (in diverse spelling) stammen van Simon af. Vanaf de zevende generatie is het boek opgedeeld in deelgenealogieŽn.
Ook is er een tweede, wat mysterieuzere lijn, die van Otto Gehlhuht. Zijn geschiedenis speelt zich af in Duitsland en in enkele steden rondom Rotterdam. Een kleine lijn is door te trekken naar Geelhoeden vandaag.

Het boek is voorzien van veel fotoís en illustraties. Aan het einde van het boek is er een index opgenomen van achternamen van personen die in het boek vermeld worden. Deze index treft u ook aan op deze site. Ook is er een index op voornamen van Geelhoeden in verschillende spelling.

Omvang

Het boek bevat 172 paginaís. Het formaat is A4 (210x297 mm).

Voorbeeld

Een voorbeeld van een opsomming vindt u als illustratie hiernaast.

Recensies

Zowel in Gens Nostra (NGV-uitgave) als in Genealogie (uitgave CBG) verscheen een recensie van het boek.

Bestellen

Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt kost 20 euro (excl. verzendkosten binnen Nederland).
U kunt het boek bestellen door te e-mailen naar:

Verschijning

Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt

1e druk (oplage 210) Februari 2002
2e druk (oplage 70) Juni 2002
3e druk (oplage 80) Juni 2003
4e druk (oplage 120) Oktober 2004
5e druk (oplage 90) Mei 2008
6e druk (oplage 90) November 2014
7e druk (oplage 35) November 2016

Verantwoording

Van velen over de hele wereld hebben we bruikbare informatie en stamboomoverzichten ontvangen. Die informatie was niet voor 100% door onszelf na te pluizen. Waar dat in ons vermogen lag hebben we alle verkregen informatie gecontroleerd in de originele akten of kopieŽn daarvan. We staan open voor commentaar en verbeteringen, voor die gevallen waarin gegevens door ons ondanks de betrachte zorgvuldigheid toch verkeerd zijn weergegeven.