Recensie


M. en K. Geelhoed, Geelhoet, Geelhoed & Geelhoedt, Genealogie 1599-2002, Amersfoort/Barneveld 2002, 140 pag., ill., index.

Begonnen wordt met een uitgebreide verhandeling over de familienaam, het verspreidingsgebied (oorspronkelijk Zeeland), de beroepen e.d. Daarna volgt de genealogie met afstammelingen van Simon Marinusz Geelhoet, landbouwer te Colijnsplaat en genoemd in 1599. Vanaf generatie zeven, halverwe­ge de 18de eeuw, splitst de familie in verschillende takken die afzonderlijk besproken worden tot heden toe. Besloten wordt met de afstammelingen van Joergen Ludowig Gelhut, wiens zoon Dirk Otto in 1786 te Rotterdam trouwde, maar die niet konden worden ingepast in de Zeeuwse tak van Simon Geelhoet.
ABB

Uit: Gens Nostra, september 2003