2. Herkomst van de familie Geelhoed(t)

Volgens C.P. Zuijdweg was Simon Marinusz. Geelhoet vanaf 1599 als boer onder het rechtsgebied van Colijnsplaat woonachtig en afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden. Noord-Beveland was na een stormvloed in 1530 bijna geheel onder water verdwenen en werd rond 1598 weer ingepolderd. Zuijdweg rekent Simon dus bij de eerste boeren die het nieuwe eiland bebouwden. Enkele andere boeren, de families Groenevelt en Munter, volgens Zuijdweg waarschijnlijk familieleden van Simon, kwamen uit respectievelijk Charlois en Strijen. Het is ons niet gelukt in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken uit deze en omliggende plaatsen nog sporen van een Simon Marinusz. te vinden. Welten8 geeft aan dat de dijkwerkers van de polder die in 1598 in gebruik werd genomen overal vandaan konden komen: Er waren gedroste soldaten, avonturiers en boerenzoons onder. De boeren en pachters werden echter via aanplakbiljetten in Zuid-Holland en het noorden van Zeeland opgeroepen zich in te schrijven. Omdat Simon in de Nieuw Noord Bevelandpolder woonde, die in 1616 werd ingedijkt, arriveerde hij mogelijk later. Er is een kleine aanwijzing dat Simon mogelijk afkomstig is uit Antwerpen. In 1628 overlijdt er in Colijnsplaat een Janneke Simonsdochter die geboren was in Antwerpen. Als Simon later dat jaar met zijn tweede vrouw een dochter krijgt, noemt men haar Janneke. Simon Geelhoed is naar ons weten op dat moment de enige Simon in Colijnsplaat. De betreffende Janneke kan heel goed van de generatie van zijn kinderen Engeltje en Marinus zijn en deze in Antwerpen geboren Janneke Simonsdochter zou de dochter van Simon kunnen zijn. Bewijzen hiervoor hebben we tot nu toe niet kunnen vinden.

De tweede Geelhoed-lijn begint in Rheda in Westfalen (Duitsland) bij Otto Gehlhuht uit Langenberg (p. 156), vader van een zoon Otto die naar Haarlem verhuist, en van Joergen Ludowig Gelhut, die in 1730 trouwt met Anna Margaretha Meyers. Diedrich (Diederik/Dirk) Otto Gehlhuht, zoon van Joergen Ludowig en Anna Margaretha, geboren in 1735, ondertrouwt in 1765 in Schiedam als Diederick Otto Geelout met Cornelia van Zon. Later wordt hij Geelhoed genoemd. In Westfalen komen meerdere namen als Gelhut, Gehlhut, Geelhut en Gelhoet voor, de oudste die we gevonden hebben is van ongeveer 1650. Sommigen zijn lid van de Evangelische Kirche, anderen rooms-katholiek. Het is mogelijk dat zij nakomelingen zijn van wederdopers, waarvan er gedurende de zestiende eeuw velen vanuit ons land naar Westfalen trokken en later onder druk van geloof verander-den. Harde aanwijzingen hiervoor hebben we echter niet gevonden.
Lees verder in hoofdstuk 3: Verspreiding van 1600 vanuit Colijnsplaat.