De genealogie van Otto Gehlhuht

De nakomelingen van Otto Gehlhuht vinden we onder andere in Schiedam, Drenthe, Dordrecht, Amsterdam en Haarlem. Een deel van hen heeft in Nederlands-Indië gewoond. Uit de familie trekt Johannes Jeremias voor 1859 naar Nederlands-Indië, waar zijn nakomelingen tot het midden van de twintigste eeuw wonen. Daarna keren ze terug naar Nederland.

Onze zoektocht naar de verst denkbare voorouders van de Duitse Geelhoed-tak wordt bemoeilijkt door het ontbreken van veel relevante boeken, bv. het Doopboek en het Trouwboek 1690 – 1716 ontbreekt in Langenberg. Daarnaast is de spelling van de naam zo wisselend dat we veel verschillende varianten moeten onderzoeken. Dat we wellicht nog verder terug kunnen in de tijd blijkt uit het volgende gegeven uit het Kirchbüche van de Katholische Kirche: geboren 5 oktober 1653 Anna Margaretha Gelhodt (?) dochter van Leonard Gelhodt (?). Het is niet duidelijk of dit terug te leiden is naar onderstaande tak.

 

Ia Otto Gehlhuht, overleden 10-06-1724 te Langenberg. Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw zijn zeer waarschijnlijk de volgende kinderen geboren:
IIa Otto Geelhoudt
IIb Joergen Ludowig Gelhut
IIc Margaretha Gertrud Geelhoet
IId Anna Maria Gehlhut
IIe Maria Elisabeth Ottj Geelhoet
IIf Catharina Margaretha Geelhoet

 

IIa Otto Geelhoudt,  j.m. van Langenberg, geboren ca. 1690, huwt 17-07-1729 met Geertruij Hendrikse te Haarlem, is begraven 06-11-1760 te Haarlem in …kerk. Geertruij Hendrikse, j.d. uit Munsterland, begraven 09-07-1772 te Haarlem (Geertruyd van den markt, w. van Otto). Uit dit huwelijk zijn geboren:
IIIa Lijsbeth Geelhoed
IIIb Anna Geelhoed
IIIc Anna Geelhoed
IIId Johanna Geelhoed
IIIe Anna Geelhoed
IIIf Hendrik Geelhoed
IIIg Marijtje Geelhoed

IIb Joergen Ludowig Gelhut, geboren te Langenberg, huwt 24-05-1730 met Anna Margaretha Meyers te Rheda (Evang.). Anna Margaretha Meyers was eerder gehuwd met NN Eickermann. Uit het huwelijk van Joergen en Anna Margaretha zijn geboren:
IIIh Henrich Daniel Gelhut
IIIi Margaretha Gerdrut Gelhut
IIIj Mechel Margaretha Gelhut
IIIk Diedrich Otto Gehlhuht
IIIl Johanna Margareta Gelhut

IIc Margaretha Gertrud Gelhoet, geboren 1695, huwt 06-10-1716 met Otto Henrich auf der Heide te Wiedenbrück (r.k.). Uit dit huwelijk zijn geboren: Otto Henrich auf der Heide (geboren 1717), Johann Henrich auf der Heide (geboren 23-01-1718), Ernst Jürgen Henrich auf der Heide (geboren 10-09-1724)

IId Anna Maria Gehlhut, huwt met NN Schlueter

IIe Maria Elisabeth Ottj Geelhoet, huwt 12-11-1720 met Johann Hamann (?) Hüten.

IIf Catharina Margaretha Geelhoet, huwt 1722 met Herman Böher. Ze is overleden te 03-03-1729 (Obiit Catharina Otto Geelhoët).

 

IIIa Lijsbeth Geelhoed, gedoopt 09-02-1731 te Haarlem

IIIb Anna Geelhoed, gedoopt 02-11-1732 te Haarlem

IIIc Anna Geelhoed, gedoopt 16-11-1733 te Haarlem

IIId Johanna Geelhoed, gedoopt 05-01-1736 te Haarlem

IIIe Anna Geelhoed, gedoopt 03-11-1738 te Haarlem

IIIf Hendrik Geelhoed, gedoopt 18-12-1740 te Haarlem

IIIg Marijtje Geelhoed, gedoopt 26-10-1742 te Haarlem

IIIh Henrich Daniel Gelhut, gedoopt 21-10-1730

IIIi Margaretha Gerdrut Gelhut, gedoopt 21-10-1730

IIIj Mechel Margaretha Gelhut, gedoopt 26-10-1732

IIIk Diedrich Otto Geelhoed (spellingsvarianten: Dirk/Diderich O./Gehlhuht/Geldouwe/ Gelhut/Gelhout/Geboet/Geelhout/Geelhoedt/Geelvoet), van beroep brander, gedoopt 11-12-1735 te Rheda, Westfalen, Preussen, begraven 21-03-1786 te Rotterdam, in ondertrouw 21-03-1765 met Cornelia van Zon te Schiedam. Cornelia van Zon, geboren ca. 1741 te Schiedam, dochter van Cornelis van Zon en Maria Bakker, overleden te 19-04-1825 te Schiedam. Cornelia woont in 1820 in Kerpen (Duitsland).
Uit dit huwelijk:
IVa Cornelis Geelhoed
IVb Diderik Geelhoet
IVcCornelis Geelhoed
IVd Catharina Margaretha Geelhoedt
IVe Diederik Geelhoed
IVf Maria Geelhoed
IVg Willemijntje Geelhout
IVh Cornelis Geelhoed
IViMaartje Geelhoed
IVjWillem Geelhoed
IVk Cornelis van Son/Geelhoed

IIIl Johanna Margareta Gelhut, gedoopt 02-08-1739

 

 

 

 

Kinderen van Diedrich Otto Geelhoed (IIk) en Cornelia van Zon

CORNELIS GEELHOED (IIIa)
~ 02-03-1766 te Schiedam

DIDERIK GEELHOET (IIIb)
~ 11-01-1767 te Schiedam

CORNELIS GEELHOED (IIIc)
~ 20-10-1768 te Schiedam

CATHARINA MARGARETA GEELHOEDT (IIId)
~ 14-10-1770 te Schiedam

DIEDERIK (Diederich) GEELHOED (Geldouwe) (IIIe) hoofdonderwijzer
geboren 06-08-1772 te Schiedam
overleden te 06-02-1859 te Haarlem
, huwt 1 10-06-1797 met Theodora Littooij te Gouda (x te Dordrecht?)
, huwt 2 16-07-1820 met Jacomina Maria van der Grijp te Gouda
In het register van attestatien in Schiedam vinden we: Dirk Geelhoed, jongman, op zijn belijdenis Lidmaat der Gereformeerde Gemeente in dato 22 Juli 1790. Lidmaat te Gouda v.a. 30-06-1793, komend uit Klundert; onderwijzer te Gouda 27-05-1796, te Dordrecht juli 1832. De eed als poorter in Gouda is door Diederik afgelegd op 30-04-1796.
Theodora LITTOOIJ (Dorothea; Le Toi; Lafoij; Lafoi, Lefoi, Litoij)
~ 12-06-1770 te Dordrecht, d.v. Claas L. en Catharina Kemp
overleden te 23-07-1819 te Gouda
JACOMINA MARIA VAN DER GRIJP
geboren 28-11-1791 te Gouda, d.v. Jeremias vdG. en Johanna Loos
overleden te 02-03-1863 te Haarlem
Uit het eerste huwelijk:
Cornelia Geelhoed (IVa)
Diederik Nicolaas Geelhoed (IVb)
Katharina Kornelia Geelhoed (IVc)
Katharina Kornelia Geelhoed (IVd)
Willem Otto Geelhoed (IVe)
Adrianus Geelhoed (IVf)
Doodgeboren zoon Geelhoed (IVg)
Uit het tweede huwelijk:
Johannes Jeremias Geelhoed (IVh)
Cornelia Elizabeth Geelhoed (IVi)
Maria Jacomina Geelhoed (IVj)

GEELHOED (Diederik), onderwijzer, 6 Aug. 1772 te Schiedam geb. en 6 Febr. 1859 te Haarlem overl. Als knaap gaf hij blijk van veel lust en aanleg voor teekenen en schilderen, maar zijn leermeester Bazendijk haalde hem over zich aan het onderwijs te wijden. Zoo werd hij eerst kweekeling en in 1790 hulponderwijzer aan de armenschool zijner geboorteplaats, van waar hij twee jaar later naar Klundert ging. In 1793 werd hij hoofdonderwijzer in het Aalmoezeniershuis te Gouda en hier opende hij in 1796 een gewone ‘nederlandsche school’. Voortdurend veel werk van studie makende, legde hij 16 Dec. 1807 met goed gevolg het examen voor den ‘eersten rang’ af en was dus een der eersten die deze hooge onderscheiding, door de wet op ’t lager onderwijs van 1806 in ’t leven geroepen, verwierven. Toen in 1820 te Dordrecht een ‘departementale’ school werd opgericht (van wege het ‘Nut’), werd Geelhoed daarvan aan ’t hoofd gesteld. Volle 20 jaren heeft hij daaraan met vrucht gewerkt. In 1840 gepensionneerd, sleet hij zijn laatste levensjaren te Berlicum, ’s Hertogenbosch en Haarlem.
Van zijn geschriften noemen wij: Leesboek voor de hoogste klasse, strekkende om het geleerde op de school te behouden (1807); Aanleiding tot de kennis van de aarde, de menschen en de natuur (1810); Onderwijs in de behandeling der aardglobe (1818, 4e dr. 1863); Onderwijs in de behandeling der hemelglobe (1826) en Handboek dienende ter beantwoording der daarbij behoorende vragen, ter herinnering van het geleerde in de hoogste klasse van bijzondere of zoogenaamde burgerscholen in Nederland (1838). Verder Brieven over onderwijs in de Bijdragen voor onderwijs en opvoeding, en Verhandeling over de letter ij in onze taal in de Vaderl. Letteroefeningen van 1837.
Zuidema, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

MARIA GEELHOED (Geboet) (IIIf)
~ 08-01-1775 te Schiedam
† 29-10-1862 te Rotterdam
, huwt 1 14-12-1794 met Jan Arij Baggerman te Schiedam
, huwt 2 voor 1808 met Jan van der Helm
Jan Arij BAGGERMAN (Arie)
geboren ca. 02-1773 te Gorinchem
overleden te 26-09-1800 te Aarlanderveen
JAN VAN DER HELM
geboren ca. 1762
overleden te 17-12-1829 te Schiedam, z.v. Willem vdH. en Neeltje Verdoes
, huwt 1 met Neeltje Noorddijk

WILLEMIJNTJE GEELHOUT (IIIg)
~ 12-09-1777 te Schiedam

CORNELIS GEELHOED (IIIh)
~ 25-12-1778 te Schiedam
begr. 26-11-1783 te Rotterdam

MAARTJE GEELHOED (IIIi)(deed ws. onder de naam Machteltje belijdenis ~ 20-05-1781 te Rotterdamte Schiedam op 18-02-1800)
ws. is ze gehuwd met Arnauld Schuuren. In de Burgerlijke Stand van Venlo hebben we een geboorteakte aangetroffen (20-01-1804) van Marie Corneli Schuuren, * 19-01-1804 te Venlo,
d.v. Arnauld Schuuren en Mechtilde Geelhoedt.
WILLEM GEELHOED (IIIj)
~ 11-05-1783 te Rotterdam
overleden te voor 1812
x 11-03-1804 met Magdalena van der Helm te Schiedam
MAGDALENA VAN DER HELM
~ 04-12-1768 te Schiedam, d.v. Willem vdH. en Neeltje Verdoes
overleden te 15-05-1812 te Schiedam
Uit dit huwelijk:
Diederik Otto Geelhoed (IVk)
Willem Geelhoed (IVl)

CORNELIS VAN SON/GEELHOED (IIIk)
~ 02-06-1786 te Schiedam

IV

Kinderen van Diederik Geelhoed (IIIe) en Theodora Littooij

CORNELIA GEELHOED (IVa)
~ 09-09-1798 te Gouda

DIEDERIK NICOLAAS GEELHOED (IVb)
instituteur/onderwijzer/kostschoolhouder
~ 05-10-1800 te Gouda
overleden te 17-08-1872 te Haarlem
x 23-03-1837 met Hendrica Fredrica van Oven te Amsterdam
HENDRICA FREDRICA VAN OVEN (H. Frederica)
* 30-04-1812 te Amsterdam, d.v. Jacob Christiaan vO. en Elisabeth van Nueborgh
overleden te 10-06-1885 te ’s-Gravenhage
Uit dit huwelijk:
Dorothea Jacomina Maria Geelhoed (Va)
Jacoba Christina Geelhoed (Vb)
Petronella Elisabeth Geelhoed (Vc)
Diederik Nicolaas Adrianus Geelhoed (Vd)
Wynand Geelhoed (Ve)
Hendrik Nicolaas Adrianus Geelhoed (Vf)

KATHARINA KORNELIA GEELHOED (IVc)
~ 05-12-1802 te Gouda
overleden te voor 24-05-1820

KATHARINA KORNELIA GEELHOED (IVd)
~ 11-12-1803 te Gouda
overleden te voor 24-05-1820

WILLEM OTTO GEELHOED (IVe)onderwijzer
leraar aan het gymnasium in Assen
* 21-02-1806 te Gouda
~ 09-03-1806 te Gouda
† 17-07-1869 te Gouda
(in het Oude-Mannenhuis)

GEELHOED (W.O.), een zoon van den voorg. (nl. Diederik, red.), in 1806 te Gouda geb., was ook onderwijzer. Hij schreef een boek: Zonderlinge levensloop van een Drentsch schoolmeester (Assen 1865) en overleed in het Oude-mannenhuis te Gouda, 17 Juli 1869.
Zuidema, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

ADRIANUS GEELHOED (IVf) marineofficier
~ 18-11-1808 te Gouda
† 14-05-1835 te Batavia

Doodgeboren zoon GEELHOED (IVg)
*/overleden te 30-03-1814 te Gouda

Kinderen van Diederik Geelhoed (IIIe) en
Jacomina Maria van der Grijp

JOHANNES JEREMIAS GEELHOED (IVh) militair, kunstschilder
* 04-03-1821 te Dordrecht
overleden te 16-07-1880 te Gombong, Bagelen (Ned. Indië)
x 08-10-1859 met Julia Constantia de Stoop te Pekalongan
JULIA CONSTANTIA DE STOOP
* 21-10-1834 te Lahat, Palembang
overleden te 06-08-1899 te Cheribon
Uit dit huwelijk:
Jacomina Cornelia Geelhoed (Vg)
Julius Johannes Geelhoed (Vh)
Mathilde Adèle Geelhoed (Vi)
Lucia Geelhoed (Vj)
Susanna Louise Geelhoed (Vk)
Jacques Vincent Geelhoed (Vl)
Elisabeth Fokkelina Geelhoed (Vm)
Henri Geelhoed (Vn)

CORNELIA ELIZABETH GEELHOED (IVi) onderwijzeres
* 12-10-1822 te Dordrecht
overleden te 08-07-1898 te Amsterdam
x 26-09-1860 met Jan Altena te Rotterdam

JAN ALTENA rijksambtenaar
* 22-03-1826 te Amsterdam, z.v. Jan A. en Adriana Catharina Och
Uit deze relatie voor het huwelijk:
Jan (Geelhoed) Altena (* 24-03-1860 te Rotterdam, later naamswijziging)

MARIA JACOMINA GEELHOED (IVj)
* 21-08-1825 te Dordrecht
overleden te 13-01-1895 te Haarlem
x 29-11-1854 met Johan Christiaan Nicolaas Westerburger te Den Bosch
JOHAN CHRISTIAAN NICOLAAS WESTERBURGER
* 09-01-1824 te ’s-Hertogenbosch, z.v. Wilhelm W. en Anna Geertruij van het Sant
overleden te 12-04-1895 te Gouda

Kinderen van Willem Geelhoed (IIIj) en
Magdalena van der Helm

DIEDERIK OTTO GEELHOED (IVk)
* 26-08-1804 te Schiedam

WILLEM GEELHOED (IVl) opperman/stoker
* 27-10-1806 te Schiedam
overleden te 19-05-1865 te Schiedam
x 24-05-1843 met Anna Nevel Homkoop te Rotterdam
ANNA NEVEL HOMKOOP
* 13-12-1812 te Rotterdam, d.v. Betje H.
overleden te 27-07-1866 te Schiedam
Uit dit huwelijk:
Willem Geelhoed (Vo)
Betje Geelhoed (Vp)
V

Kinderen van Diederik Nicolaas Geelhoed (IVb) en
Hendrica Fredrica van Oven

DOROTHEA JACOMINA MARIA GEELHOED (Va)
* 13-02-1838 te Amsterdam
x 22-11-1861 met Cornelis Gerardus Slotemaker te Heemstede
CORNELIS GERARDUS SLOTEMAKER predikant, hoogleraar
* 05-11-1826 te Doorn, z.v. Adrianus S. en Lambertina Henrietta Ravesteijn
overleden te 26-01-1885 te ’s-Gravenhage
, huwt 1 16-08-1855 met Agatha Maria Gobius te Amsterdam

JACOBA CHRISTINA GEELHOED (Vb)
* 20-09-1839 te Amsterdam
† 14-02-1908 te Barneveld
x 16-12-1886 met doctor Jan Willem de Groot te Amsterdam
JAN WILLEM DE GROOT conrector gymnasium Kampen
* 01-04-1839 te Utrecht, z.v. Jan Willem dG. en Hendrica Wilhelmina de Nigtere
overleden te 16-05-1912 te Barneveld
, huwt 1 25-08-1865 met Barendina Johanna Richter te Utrecht

PETRONELLA ELISABETH GEELHOED (Vc)
* 24-01-1841 te Amsterdam
overleden te 03-09-1904 te Zierikzee
, huwt 1 07-05-1870 met Adriaan Buijze te Zierikzee
, huwt 2 12-04-1893 met Pieter Ozius van de Velde Olivier te Zierikzee
ADRIAAN BUIJZE koopman
* 24-08-1833 te Zierikzee, z.v. Daniel B. en Maria Christina Landsknegt
overleden te 18-03-1890 te Zierikzee
PIETER OZIUS VAN DE VELDE OLIVIER gemeenteontvanger
* 19-12-1831 te Zierikzee, z.v. Johannes vdVO. en Cornelia Gerritdina Snijders
overleden te 30-07-1908 te Blaricum

DIEDERIK NICOLAAS ADRIANUS GEELHOED (Vd)
* 25-04-1843 te Amsterdam
† 01-11-1847 te Amsterdam

WYNAND GEELHOED (Ve)
* 26-08-1846 te Amsterdam
† 09-05-1848 te Amsterdam

HENDRIK NICOLAAS ADRIANUS GEELHOED (Vf) fabrikant
* 23-06-1848 te Amsterdam
† 28-08-1907 te ’s-Gravenhage
x 01-11-1894 met Maria Cornelia Constantia van de Poll te Rotterdam
MARIA CORNELIA CONSTANTIA VAN DE POLL
* 13-04-1852 te Leiden, d.v. Johannes Gijsbertus vdP en Cornelia Constantia le Gué
overleden te 16-04-1924 te ’s-Gravenhage

Kinderen van Johannes Jeremias Geelhoed (IVh) en
Julia Constantia de Stoop

JACOMINA CORNELIA GEELHOED (Vg)
* 10-09-1860 te Pekalongan
overleden te 10-08-1881 te Singaradja
x 08-03-1880 met Basil Minas te Banjoemas
BASIL MINAS
* 26-12-1856 te Ispahan (Perzië)
overleden te 20-03-1912 te Batavia

JULIUS JOHANNES GEELHOED (Vh) opziener loods-/boswezen
* 01-05-1862 te Ketitan, Soerakarta
overleden te 20-11-1915 te Malang, Pasoeroean
x 14-04-1900 met Amelia Daniël te Soerabaja
AMELIA DANIËL (Reineke)
* 19-10-1874 te Modjokerto, Soerabaja
overleden te 06-05-1941 te Soerabaja
Zijn erkende kinderen:
Johan Christiaan Geelhoed (VIa)
Julia Geelhoed (VIb)
Uit het huwelijk:
Frederik Eduard Geelhoed (VIc)
Constantia Amelia Geelhoed (VId)
Thomas Robert Geelhoed (VIe)
Theodorus Paul Julius Geelhoed (VIf)
Albert Wilhelm Geelhoed (VIg)

MATHILDE ADÈLE GEELHOED (Vi)
* 23-09-1864 te Banjoemas
overleden te 31-08-1923 te Pontianak
x 31-12-1879 met Charles Louis Cornelius Halkema
te Banjoemas/Soekaboemi
)( 18-07-1907 te Soerabaja
CHARLES LOUIS CORNELIUS HALKEMA
* 1848 te Tegal, z.v. Jan H. en Susanna Cornelius
overleden te 14-05-1914 te Soerabaja

LUCIA GEELHOED (Vj)
* 12-12-1865 te Banjoemas
overleden te 21-02-1935 te Solo, Batavia
x 24-12-1883 met Frederik Hendrik Veenstra te Temanggoeng
FREDERIK HENDRIK VEENSTRA opzichter 2e kl. waterstaat
* 23-11-1860 te Djakarta
overleden te 15-01-1901 te Soekaboemi, Soerabaja

SUSANNA LOUISE GEELHOED (Vk)
* 06-10-1869 te Ambarawa, Semarang
x 06-03-1894 met Henrij Koot te Temanggoeng, Kedoe
HENRIJ KOOT architect dep. van Burgerlijke Openbare Werken
* 02-01-1860 te Soerabaja
overleden te 12-04-1920 te Soerabaja
, huwt 1 met Charlotte Hendriette Tjie Bloemhard

JACQUES VINCENT GEELHOED (Vl)
* 16-02-1873 te Solo/Soerakarta
overleden te 02-12-1916 te Sragen (Soerakarta)
relatie met inlandse vrouw War
, huwt 2 28-12-1911 met Henriëtte Georgine Manuel te Sragen
WAR (‘inlandse vrouw’)
HENRIëTTE GEORGINE MANUEL
* 17-12-1891 te Bojolali (Soerakarta)
overleden te 17-11-1921 te Semarang
, huwt 2 met NN van Kempen
Uit de relatie met War (erk. 29-05-1911 te Cheribon):
Victorine Geelhoed (VIh)
Karel Geelhoed (VIi)
Hermien Geelhoed (VIj)
Uit het huwelijk:
Edward Luciën Geelhoed (VIk)
Jenny Geelhoed (VIl)
Jacqueline Henriëtte Geelhoed (VIm)
George Henry Geelhoed (VIn)

ELISABETH FOKKELINA GEELHOED
(Eliz. Fokkeline) (Vm)
* 17-03-1877 te Ponorogo, Java
overleden te 31-07-1924 te Batavia
x 26-03-1892 met Charles Jacques Guillaume Dufour te Temanggoeng
CHARLES JACQUES GUILLAUME DUFOUR leraar HBS Soerabaja
* 17-02-1869 te Batavia
overleden te 24-10-1948 te Vanves-sur-Seine
, huwt 2 04-11-1924 met Johanna Frederika Blok te Soest

HENRI GEELHOED (Vn)
* 09-08-1879 te Banjoemas
overleden te 08-09-1879 te Tjilatjap, Banjoemas

Kinderen van Willem Geelhoed (IVl) en Anna Nevel Homkoop

WILLEM GEELHOED (Vo) steenhouwer
* 21-07-1850 te Rotterdam
overleden te 05-05-1917 te Amsterdam
x 30-11-1875 met Aaltje van Ham te Rotterdam
AALTJE VAN HAM melkslijtster
* 10-08-1851 te Tiel
overleden te 19-01-1926 te Amsterdam
Uit dit huwelijk:
Willem Geelhoed (VIo)
Johannes Geelhoed (VIp)
Anna Elisabeth Geelhoed (VIq)
Theodorus Geelhoed (VIr)
Anna Elisabeth Geelhoed (VIs)
Alida Johanna Geelhoed (VIt)
Elizabeth Geelhoed (VIu)
Petrus Cornelis Geelhoed (VIv)

BETJE GEELHOED (Vp)
* 29-06-1852 te Rotterdam
† 23-12-1852 te Rotterdam