Losse eindjes

Tijdens onderzoek zijn we op heel wat doodlopende geschiedenissen gestuit. Als je iets uit deze geschiedenissen herkent, neem dan vooral contact met ons op.

Waar komt Simons vader Marinusse vandaan?

Volgens C.P. Zuijdweg was Simon Marinusz. Geelhoet vanaf 1599 als boer onder het rechtsgebied van Colijnsplaat woonachtig en afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden. Noord-Beveland was na een stormvloed in 1530 bijna geheel onder water verdwenen en werd rond 1598 weer ingepolderd. Zuijdweg rekent Simon dus bij de eerste boeren die het nieuwe eiland bebouwden. Enkele andere boeren, de families Groenevelt en Munter, volgens Zuijdweg waarschijnlijk familieleden van Simon, kwamen uit respectievelijk Charlois en Strijen. Het is ons niet gelukt in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken uit deze en omliggende plaatsen nog sporen van een Simon Marinusz. te vinden. Welten8 geeft aan dat de dijkwerkers van de polder die in 1598 in gebruik werd genomen overal vandaan konden komen: Er waren gedroste soldaten, avonturiers en boerenzoons onder. De boeren en pachters werden echter via aanplakbiljetten in Zuid-Holland en het noorden van Zeeland opgeroepen zich in te schrijven. Omdat Simon in de Nieuw Noord Bevelandpolder woonde, die in 1616 werd ingedijkt, arriveerde hij mogelijk later. Er is een kleine aanwijzing dat Simon mogelijk afkomstig is uit Antwerpen. In 1628 overlijdt er in Colijnsplaat een Janneke Simonsdochter die geboren was in Antwerpen. Als Simon later dat jaar met zijn tweede vrouw een dochter krijgt, noemt men haar Janneke. Simon Geelhoed is naar ons weten op dat moment de enige Simon in Colijnsplaat. De betreffende Janneke kan heel goed van de generatie van zijn kinderen Engeltje en Marinus zijn en deze in Antwerpen geboren Janneke Simonsdochter zou de dochter van Simon kunnen zijn. Bewijzen hiervoor hebben we tot nu toe niet kunnen vinden.

De oorsprong van de Duitse tak (Otto Gehlhuht)

De tweede Geelhoed-lijn begint in Rheda in Westfalen (Duitsland) bij Otto Gehlhuht uit Langenberg (p. 156), vader van een zoon Otto die naar Haarlem verhuist, en van Joergen Ludowig Gelhut, die in 1730 trouwt met Anna Margaretha Meyers. Diedrich (Diederik/Dirk) Otto Gehlhuht, zoon van Joergen Ludowig en Anna Margaretha, geboren in 1735, ondertrouwt in 1765 in Schiedam als Diederick Otto Geelout met Cornelia van Zon. Later wordt hij Geelhoed genoemd. In Westfalen komen meerdere namen als Gelhut, Gehlhut, Geelhut en Gelhoet voor, de oudste die we gevonden hebben is van ongeveer 1650.
Sommigen zijn lid van de Evangelische Kirche, anderen rooms-katholiek. Het is mogelijk dat zij nakomelingen zijn van wederdopers, waarvan er gedurende de zestiende eeuw velen vanuit ons
land naar Westfalen trokken en later onder druk van geloof verander-den. Harde aanwijzingen hiervoor hebben we echter niet gevonden.

Maarten Geelhoed in Essequibo

Een lang overleden familielid was op de Surinaamse plantage Essequebo gevestigd. Het betreft een Maarten Geelhoed, die zeker vanaf 1774 in Essequebo was, in 1774 griffier en vanaf 1779 president van de Wees- en onbeheerde boedelkamer was (bron verschillende vermeldingen in de Middelburgsche Courant). In de Rotterdamse Courant van 06-08-1791 wordt vermeld dat hij in Essequebo overleden is.
Wij vermoeden dat Maarten een zoon van Pieter Pietersz Geelhoed en Helena Schippers uit Wissenkerke, maar weten dat niet. De laatstgenoemde Maarten vertrekt uit Wissenkerke op 24-10-1762 naar Westkapelle en verdwijnt dan ‘van de radar’.

Wie zijn Jacob Geelhoed en Anna Goossen

We zoeken de ouders en dus de aansluiting in onze stamboom van Jacoba Johanna Geelhoed. We kennen geen Anna Goossen en de meeste mensen met de naam Jacob heetten Jacobus Geelhoed en lijken niet in aanmerking te kunnen komen.

JACOBA JOHANNA GEELHOED, naaister 1817, Landbouweres (1825), Particuliere (zelfstandige) (1837)
geboren ca. 1795 te IJzendijke, dochter van Jacob Geelhoed en Anna Goossen, overleden 19-02-1837 te IJzendijke, huwt 1 op 27-11-1817 met Boudewijn de Die te IJzendijke , huwt 2 op 31-08-1825 met Izaak Lucieer te IJzendijke. Boudewijn de Die is geboren ca. 1789 te Waterlandkerkje, zoon van Boudouin de Die en Anna d’Hondt, overlijdt 17-10-1824 te IJzendijke, beroep(en): Landman (1824). Izaak Lucieer is geboren 10-02-1797 te Nieuwvliet, zoon van Jozias Lucieer en Suzanna Goethart, overlijdt 29-01-1861 te Vlissingen. Hij huwt 2 op 14-08-1845 met Pieternella Francisca (Johanna de) Nickers te Biervliet
Uit het eerste huwelijk: Martina de Die (huwt 06-09-1849 Pieter Elias te Sint-Anna ter Muiden)
Uit het tweede huwelijk: Suzanna Lucieer, Johanna Lucieer (huwt 09-02-1857 Adriaan Jacob Leenhouts te Biervliet), Anna Lucieer