De genealogie van Simon Marinusse

Generatie I

I SIMON MARINUSZ. GEELHOET, (Geelvoet), bouwman, te Colijnsplaat, huwt  1604/1605 (?) met Burgtje NN.
Burgtje (Burgje) is geboren na 1565 en overleden voor 1622 te Colijnsplaat.

Naam Simon Geelvoet in het register van de lidmaten der Gemeijnde Jesu Christi binnen Colyns-plate ende Noortbeveland 1599-1692 en Simon Marinusz Geelhoet genoemd in 1600 in een rekeningboek van rentmeester Pieter van Mattemburg van Noord-Beveland.

Uit dit huwelijk:
IIa Engeltje Simonsdochter
IIb Marinus Simonsz. Geelhoed

Generatie II

IIa ENGELTJE SIMONSDOCHTER (Ingelken Balten). Op 13-09-1620 deed zij belijdenis in de Nederduits gereformeerde gemeente van Colijnsplaat. Engeltje is overleden te 16-01-1648 te Colijnsplaat. Ze huwt 1 voor 1624 met Balten Tonis van den Broecke, landbouwer, schepen te Kats. Balten is geboren in Noord-Brabant, overleden 24-01-1625 te Colijnsplaat, hij huwde eerder met Antonia (Tooncken) Cocks.
Engeltje Simonsdochter huwt 2 ca. 1625 met Jacob Adriaens van Haver (Van Haveren), zoon van Adriaen van Haveren en Adriaenken Jacobs. Hij is overleden 29-04-1636 in ’t Nieuwland (aan de pest), begraven te Colijnsplaat

IIb MARINUS SIMONSZOON GEELHOED, landbouwer, bode, overleden te 28-03-1644 te Colijnsplaat (begraven 30-03), huwt 1 1628 met Leyntje Pietersdochter Cluijfthooft te Colijnsplaat, huwt 2 1643 met Isabella Cornelis. Leyntje Pietersdochter Cluijfthooft (Lyncken; Leentje; Lijntgen), geboren ca. 1605/10 te Colijnsplaat, overleden 19-03-1641 te Colijnsplaat
24-3-1630: Marinus Simons Geelhoed en Lijntgen Pieters, wonend achter de kerk, doen belijdenis in Colijnsplaat.
Isabella Cornelis (Isabelle; Isabeelken Cornelisdr.) is dochter van Cornelis Coenen van Meerenburch en Janneke Baltens. Zij deed belijdenis te Colijnsplaat op 01-04-1635.

Uit het eerste huwelijk:
IIIa Simon Marinuszoon
IIIb Simon Marinuszoon
IIIc Sytken Marinusdochter
IIId Burgje Marinusdochter
IIIe Pieter Marinuszoon
IIIf Maarten Marinuszoon Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
IIIg Cornelis Marinuszoon

Er is veel discussie geweest of Marinus getrouwd was met Lijntgen Pieters van Driel of Lijntgen Pieters Cluijfthooft. Aanvankelijk hebben we aangehouden dat Lijntgen Pieters van Driel zijn vrouw was, en niet haar nicht Lijntgen Pieters Cluijfthooft. Het bestuderen van vernoemingen en aanwezige doopgetuigen bij de kinderen gaf niet echt de doorslag, maar deed al meer vermoeden dat Lijntgen Pieters Cluijfthooft de vrouw van Pieter was. Erico Koets toonde aan dat in het begraafboek Colijnsplaat bij de Lijntgen Pieters die met Jacob Gilles was getrouwd, vermeld staat ‘Koene’. Zij was dus de dochter van Pieter Koene van Driel. De echtgenote van Marinus moet dus de dochter van Pieter Maertens Cluijfthooft en Anneke Hendriks Munter zijn.

Uit het begraafboek van Colijnsplaat: Den 25e dito is begraven: Lijnken Pieters Koene

Generatie III

IIIa SIMON MARINUSZOON, gedoopt 14-01-1629 te Colijnsplaat.

IIIb SIMON MARINUSZOON, gedoopt 25-08-1630 te Colijnsplaat.

IIIc SYTKEN MARINUSDOCHTER, gedoopt 08-08-1632 te Colijnsplaat.

IIId BURGJE MARINUSDOCHTER, gedoopt 14-01-1635 te Colijnsplaat, overleden na 1687 te Colijnsplaat, gehuwd 1655 met Crijn Adriaenszoon Hoogerheijde te Colijnsplaat, op 27-06-1660 aangenomen tot lidmaat Geref. Kerk Colijnsplaat. Crijn Adriaenszoon Hoogerheijde (Quirijn, Hoogereie), dijkgraaf Wissenkerke 1664, geboren ca. 1630 te Colijnsplaat, zoon van Adriaan Hoogerheijde en Tanneke NN, overleden na 24-03-1692 te Colijnsplaat, op 27-06-1660 aangenomen tot lidmaat Geref. Kerk Colijnsplaat

IIIe PIETER MARINUSZOON, gedoopt 04-04-1637 te Colijnsplaat, begraven 06-10-1641 te Colijnsplaat.

IIIf MAARTEN MARINUSZOON GEELHOED, landbouwer/dijkgraaf/schout Wissenkerke 1663-1679, gedoopt 04-03-1640 te Colijnsplaat, overleden voor 05-02-1700 te Wissenkerke, gehuwd 1 ca. 1660 (1665/1668) met Janneke Kempesdr. Hecte, gehuwd 2 04-06-1688 (02-04) met Tanneke de Vos te Wissenkerke. Janneke Kempesdr. Hecte, gedoopt 31-05-1632 te Colijnsplaat, dochter van Kempe Jans Hecte en Janneke Cornelis, overleden 01-05-1688 te Wissenkerke. Tanneke de Vos, gedoopt 05-12-1660 te Colijnsplaat, dochter van Marinus Jacobszoon de Vos en Lijntje Taselaar, gehuwd 2 13-03-1704 met Cornelis Lokkerse te Colijnsplaat.
Uit het eerste huwelijk:
IVa Marinus Maartenszoon Geelhoed
IVb Pieter Maartenszoon Geelhoed
IVc Kempe Maartenszoon Geelhoed
IVd Lijntje Maartensdochter Geelhoed
IVe Jan Maartenszoon Geelhoed
IVf David Maartenszoon Geelhoed
De 6 kinderen van Maarten Marinuszoon Geelhoed en Janneke Kempe Hecte ontvangen blijkens een acte van 27 mei 1688 elk uit het moederlijk erfdeel 1025 Carolus guldens. Er is sprake van een Oudelandsche hoeve en van gronden in het polderken Alteklein.
Uit het tweede huwelijk:

IVg Clara Constantina Maartensdochter Geelhoed
IVh Marinus Maartenszoon Geelhoed
IVi Constantinus Maartenszoon Geelhoed

IIIg CORNELIS MARINUSZOON, gedoopt 18-10-1643 te Colijnsplaat.

Generatie IV

IVa MARINUS MAARTENSZOON GEELHOED, geboren te Wissenkerke, overleden voor 13-10-1695 te Wissenkerke.

IVb PIETER MAARTENSZOON GEELHOED, landbouwer, schout van Wissenkerke 1722-1727, geboren 1670 te Wissenkerke, overleden voor 05-1727 te Wissenkerke, gehuwd 1693/4 met Maria Stevensdochter Cole te Wissenkerke. Maria Stevensdochter Cole, geboren ca. 1670 te Wissenkerke, dochter van Steven Cole en Blasijntje Houtsagers, overleden na 1748 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
Va Jan Pieterszoon Geelhoed
Vb Pieter Pieterszoon Geelhoed
Vc Blasina Pietersdochter Geelhoed
Vd Marinus Pieterszoon Geelhoed
Ve Maarten Pieterszoon Geelhoed
Vf Steven Pieterszoon Geelhoed

IVc KEMPE MAARTENSZOON GEELHOED, geboren na 1659 te Wissenkerke, overleden in of na 1723, gehuwd 1 ca. 1690 met Adriana Andriesse van Haver, ondertrouwd 2 23-03-1720 met Magdaleentje Bastiaanse te Sint-Laurens (x te Veere), 21-03-1694 belijdenis afgelegd te Vrouwenpolder, 06-08-1712 lidmaat Nederduitsch-gereformeerde kerk te Veere, met attestatie van Cats. Adriana Andriesse van Haver, gedoopt 16-12-1668 te Colijnsplaat, dochter van Andries van Haver en Cornelia Pieters Taselaar, overleden 01-03-1720 te Veere. Magdaleentje Bastiaanse, gedoopt 01-03-1676 te Kleverskerke, dochter van Bastiaen Albrechtsen en Jacomijntje de Prost, gehuwd 1 ca. 1696 met Jacobus Janse de Maagd te Veere.
Uit het eerste huwelijk:
Vg Johannes Kempeszoon Geelhoed
Vh Janneke Kempesdochter Geelhoed
Vi Cornelia Kempesdochter Geelhoed
Vj Andries Kempeszoon Geelhoed
Vk Maerten Kempeszoon Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
Vl Maria Kempesdochter Geelhoed

IVd LIJNTJE MAARTENSDOCHTER GEELHOED (Magelijntie), geboren ca. 1670 (ca. 1667) te Colijnsplaat, gehuwd 1 ca. 1689 met Cornelis Adriaensz Boot te Colijnsplaat, gehuwd 2 27-08-1715 met Jan Onderdijck. Ze is in 1706 aangenomen als lidmaat kerk Wissenkerke. Cornelis Adriaensz Boot, gedoopt 16-01-1667 te Colijnsplaat, zoon van Adriaen Corneliszoon B. en Susanna Jacobsdochter Blok, overleden voor 27-08-1715 ws. te Wissenkerke. Jan Onderdijck, schoolmeester, geboren ca. 1670 te Sint-Joosland, overleden 10-02-1758 te Wissenkerke, gehuwd 1 04-09-1711 met Willemijntie Roelse te Colijnsplaat. Jan Onderdijck is 30-05-1729 benoemd als schoolmeester Wissenkerke.

IVe JAN MAARTENSZOON GEELHOED, geboren te Wissenkerke, overleden voor 13-10-1695 te Wissenkerke.

IVf DAVID MAARTENSZOON GEELHOED, graanschipper op Holland, geboren 1675 te Wissenkerke, overleden na 1743 te Wissenkerke, gehuwd voor 10-08-1699 met Magdalijntje Cornelisdochter Visch. Blijkens RAZE 3725, 12-03-1723 is hij graanschipper op Holland en winkelier. Magdalijntje Cornelisdochter Visch (Vis), gedoopt 10-11-1675 te Colijnsplaat, dochter van Cornelis Visch en Petronella Jacobse Voorwinde, overleden na 10-1742 te Wissenkerke
Uit dit huwelijk:
Vm Maarten Davidszoon Geelhoed
Vn Cornelis Davidszoon Geelhoed

IVg CLARA CONSTANTINA MAARTENSDOCHTER GEELHOED, vroedvrouw, gedoopt 24-04-1689 te Wissenkerke, overleden 13-04-1773 te Colijnsplaat (in de kerk begraven 18-04), gehuwd 20-03-1709 met Jan Janszoon Haringman te Colijnsplaat. Jan Janszoon Haringman, schipper te Colijnsplaat, geboren 24-02-1692 te Kats, zoon van Jan Ymanszoon H. en Wouterijntje Jans Backer, overleden 25-11-1754 te Colijnsplaat.
In de kerk aan de Havelaarstraat te Colijnsplaat is de grafsteen van Clara Constantina Geelhoed (IVg) terug te vinden.

IVh MARINUS MAARTENSZOON GEELHOED, bode, roeper en crieerder, gedoopt 21-06-1693 te Wissenkerke, overleden na 1753 te Wissenkerke, gehuwd 1 1715/1716 met Sara Joosdochter de Jonge, gehuwd 2 1743 met Tannetje Cleijnswagers (Van Doorn). Sara Joosdochter de Jonge, gedoopt 11-12-1695 te Colijnsplaat, dochter van Joos de Jonge en Catelijntje Eduards van der Lisse, overleden voor 04-10-1743 te Wissenkerke. Tannetje Cleijnswagers (Van Doorn), gehuwd 1 met Jacob Pieterse Noordhoek.
Uit het eerste huwelijk:
Vo Tanneke Geelhoed
Vp Jozias Geelhoed
Vq Maarten Geelhoed
Vr Catelijne Geelhoed
Vs Maarten Geelhoed
Vt Sara Geelhoed
Vu Leijntje Geelhoed
Vv Maria Geelhoed
Vw Pieter Geelhoed
Vx David Geelhoed
Vy Tannetje Geelhoed
Vz Marinus Geelhoed
Vaa Clara Geelhoed

IVi CONSTANTINUS MAARTENSZOON GEELHOED, gedoopt 08-04-1697 te Colijnsplaat, overleden voor 05-02-1701 te Wissenkerke.

Generatie V

Va JAN PIETERSZOON GEELHOED (Johannes), 1734 schepen, 1736 gezworen te Wolphaartsdijk, 1755 dijkgraaf, geboren ca. 1681 te Wissenkerke, overleden voor 20-01-1766, gehuwd 1 29-02-1720 met Elizabeth Janse van Strien te Wolphaartsdijk, ondertrouwd 13-04-1758 met Elisabeth Janse Schoolmeester te Wolphaartsdijk. Elizabeth Janse van Strien, gedoopt 04-05-1681 te Wolphaartsdijk, dochter van Jan Hendrikzen van Strien en Krina Marinusse Schoemaker, overleden voor 13-04-1758 te Wolphaartsdijk, eerder gehuwd met Adriaan Cornelisse Rose (Rooze). Elisabeth Janse Schoolmeester, geboren ca. 1734, dochter van Jan Symonse S. en Elena Wolse, begraven 24-11-1803 te Wolphaartsdijk, gehuwd 20-01-1766 met Pieter Josiasse Sandijck te Wolphaartsdijk.
Uit het eerste huwelijk:
VIa Janszoon Geelhoed
VIb Pieter Janszoon Geelhoed
VIc Maria Jansdochter Geelhoed
VId Jannetje Jansdochter Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIe Jan Janszoon Geelhoed
VIf Blasina Jansdochter Geelhoed

Vb PIETER PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer, schepen Wissenkerke, geboren 1693 te Wissenkerke, overleden 14-07-1754 te Kamperland, gehuwd 1 1728 met Helena Schippers te Wissenkerke, gehuwd 2 1748 met Anna Arijse Taselaar te Wissenkerke. Pieter was landbouwer op een hoeve in de Kamperlandpolder, groot ruim 84 gemeten, die hij in pacht had van de erven Henricus Cornewal. Helena Schippers (Elena), gedoopt 29-01-1708 te Kortgene, dochter van Leendert Crijnse Schippers en Pieternella Marinusse Boone, overleden voor 02-03-1747 te Kamperland. Anna Taselaar, geboren 14-04-1724 te Colijnsplaat, dochter van Arien (Arij) Pieterszoon Taselaar en Cornelia Jansdochter Pampus, overleden 20-03-1788 te Wissenkerke, eerder gehuwd met Adriaan Izakse Verhulst, later gehuwd, 1757, met Hendrik Kloosterman te Wissenkerke.
Uit het eerste huwelijk:
VIg Pieter Pieterszoon Geelhoed
VIh Petronella Pietersdochter Geelhoed
VIi Leendert Pieterszoon Geelhoed
VIj Marinus Pieterszoon Geelhoed
VIk Cornelis Pieterszoon Geelhoed
VIl Jan Pieterszoon Geelhoed
VIm Maarten Pieterszoon Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIn Maria Pietersdochter Geelhoed
VIo Cornelia Pietersdochter Geelhoed
VIp Blasina Pietersdochter Geelhoed
VIq Arij Pieterszoon Geelhoed
VIr Pieternella Pietersdochter Geelhoed

Vc BLASINA PIETERSDOCHTER GEELHOED, geboren te Wissenkerke, gehuwd 10-1742 met Joos Goudswaard. Joos Goudswaard, geboren te Wissenkerke, zoon van Cornelis Goudswaard en Catalijntje de Vinck. Beiden leefden nog in maart 1771, ze waren getuige bij de doop van kleinkind Joos Goutswaart.

Vd MARINUS PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer, geboren voor 1700 te Wissenkerke, overleden na 05-1748, gehuwd 1 ca. 1717/18 met Maria Jansdochter Korsuyse, gehuwd 2 20-04-1721 met Elizabeth de Moor te Schoondijke. Maria Jansdochter Korsuyse (Koruyse), overleden 1720/21. Elizabeth de Moor, gedoopt 26-08-1691 te Colijnsplaat, dochter van Cornelis de Moor en Bastiana Pieters Taselaer, eerder gehuwd met Leunis (Lievinus) Ouwendijk.
Uit het eerste huwelijk:
VIs Janna Geelhoed
VIt Pieter Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIu Bastiaantje Geelhoed
VIv Pieternella Geelhoed
Viw Pieter Geelhoed
VIx Pieter Geelhoed
VIy Pieter Geelhoed
VIz Marinus Geelhoet

Ve MAARTEN PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer, schepen en schout van Wissenkerke. Het is niet duidelijk wanneer Maarten is geboren; mogelijk is in dit gezin voor hem een eerdere Maarten geboren. Hij is overleden 12-1779 of 01-1780 te Wissenkerke, gehuwd 1 09-09-1721 met Lijsebet Koremans Fortuin te Wissenkerke, gehuwd 2 met Janna Roose.
Meest waarschijnlijk is dat het deze Maarten is die op 23-08-1721 ondertrouwt en op 09-09-1721 trouwt met Lijsebet Koremans Fortuijn, weduwe van Jan Roelofs. Beschreven wordt Marten Geelhoed, jongeman van Wissenkerke (verzameling Van dr Weele, 273). Wij gaan ervan uit dat, als er toen sprake was van een Maarten Pieterse Geelhoed én een Maarten Davidszoon Geelhoed, het patroniem vermeld zou zijn. Die vermelding van patroniem is in Wissenkerke in de achttiende eeuw gebruikelijk als er verwarring zou kunnen zijn welke Maarten Geelhoed het betreft. Omdat we zeker weten dat we Maarten Pieterse later nog tegenkomen, gaan we ervan uit dat het hem betreft.
RAZE 3746 17-05-1725: Voor schepenen verschijnt Maarten Geelhoed, landman, die verklaart dat in 1724 zijn land zo door de hagel is getroffen dat de daarop liggende vruchten zijn verpletterd en tot niet geslagen zodat hij die vruchten kwijt is en daar niets van genoten heeft. Blijkbaar omdat de pacht afliep heeft hij nog met veel arbeid het land weer in perfecte orde moeten brengen.
Maarten Geelhoed koopt in 1766/1767 van de heer Cornelis Pieter Scheijternijd hof en land te Wissenkerke en Geersdijk voor 2800 pond.
Uit RAZE 3711 24-03-1752 blijkt dat Maarten een broer is van Pieter Pieterse Geelhoed (Vb).
Lijsebet Koremans Fortuin, geboren te Wissenkerke (in 1675 is een Lisabeth Koremans gedoopt te Colijnsplaat; zij zou dezelfde persoon kunnen zijn, maar het is een opmerkelijk leeftijdsverschil als een jongeman van ongeveer 20 jaar een vrouw van 45 jaar huwt), overleden voor 11-12-1721, gehuwd 1 met Jan Roelofs.
Lijsebet Koremans overlijdt voor 11-12-1721. Dan wordt de inventaris opgemaakt t.b.v. haar kinderen op verzoek van Hendrik Roelofs, de broer van Jan Roelofs. (RAZE 3725)
Janna Roose (Johanna; Rose), gedoopt 22-07-1703 te Wolphaartsdijk, dochter van Adriaan Cornelisse Roose en Elisabeth Janse van Strien, overleden kort voor 14-11-1780.
Na het overlijden van haar vader Adriaan Rose hertrouwt haar moeder Elisabeth Janse van Strien met Jan PIETERSZOON GEELHOED, broer van Maarten. Maarten en Janna/Johanna hebben elkaar wellicht zo leren kennen.
November 1725 zijn Maarten Geelhoed en Janna Rose getuige bij de doop van Pieter, zoon van Marinus Geelhoed en Elisabeth de Moor in Schoondijke. Marinus is dus een broer van Maarten.
Op de lidmatenlijst 1742 Wissenkerke en Geersdijk staan vermeld: Maarten Geelhoed en Janna Rose. Op de lidmatenlijst 1749: Maarten Geelhoed en Johanna Roose. Janna en Johanna wordt dus door elkaar gebruikt.
Huizen en opgezetenen van Wissenkerke en Geersdijk 1748 vermeldt Maarten Geelhoed in 10-06-1774.
Uit het tweede huwelijk:
VIaa Pieter Maartenszoon Geelhoed
Door enkele onderzoekers wordt ook een Maria Geelhoed aan hen toegeschreven, zie VIn.

Vf STEVEN PIETERSZOON GEELHOED, schoenmaker, gehuwd met Janna Somers, overleden na 30-08-1728. Janna Somers is overleden 20-01-1747 te Wissenkerke.
Steven getuigt enkele malen voor schout en schepenen, met name betreffende ruzie en onenigheid. Blijkens RAZE 3725, 12-03-1723 is hij schoenmaker.
Uit dit huwelijk:
VIab Maria Geelhoed
VIac Blasijntie Geelhoed

Vg JOHANNES KEMPESZOON GEELHOED, gedoopt 07-01-1691 te Colijnsplaat, overleden na 15-02-1760.

Vh JANNEKE KEMPESDOCHTER GEELHOED, gedoopt 22-09-1697 te Colijnsplaat.

Vi CORNELIA KEMPESDOCHTER GEELHOED, gedoopt 05-09-1700 te Colijnsplaat, gehuwd 1 met Boudewijn Do(e)lewaart, gehuwd 2 voor 1728 met Jan Legiers Fonteijne te Dreischor. Boudewijn Do(e)lewaart (Dolewaart), overleden voor 05-08-1725. Jan Legiers Fonteijne, gedoopt 14-03-1706 te Dreischor, zoon van Rogier Cornelisse Fonteijne en Dingetje Sijmans, later gehuwd 27-10-1733 met Tona Tonisse Blonde te Dreischor.

Vj ANDRIES KEMPESZOON GEELHOED, j.m. v. Onze Lieve Vrouwenpolder, ondertrouwd 14-05-1723, gehuwd 03-06-1725 met Neeltje Johannesdochter Verseput te Elkerzee. Neeltje Johannesdochter Verseput, j.d. van Ellemeet, overleden voor 15-02-1760.
Uit dit huwelijk:
VIad Kempe Geelhoed
VIae Johannis Geelhoed
VIaf Jacob Geelhoed
VIag Adriana Geelhoed

Vk MAERTEN KEMPESZOON GEELHOED, geboren 1709 te Colijnsplaat, overleden voor 15-07-1764 te Veere, gehuwd 1 met Sara de Kok, gehuwd 2 13-10-1737 met Pieternella de Clerq te Sint-Laurens.
19-05-1759 lidmaat Nederduitsch-gereformeerde kerk te Veere, met attestatie uit Meliskerke
Sara de Kok (De Cok; Cole), geboren dochter van Jan de Kok en Sara Janse, overleden voor 02-09-1737. Pieternella de Clerq (De Clerk), geboren 11-07-1718 te Grijpskerke, dochter van Abraham Janszoon de Clerq en Maatje Willemse Vreke, overleden voor 18-07-1764.
Uit het eerste huwelijk:
VIah Kempe Geelhoed
VIai Jan Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIaj Abraham Geelhoed
VIak Maria Geelhoed
VIal Pieter Geelhoed
VIam Adriaantje Geelhoed
VIan Willem Geelhoed
VIao Andries Geelhoed
VIap Maatje Geelhoed
VIaq Adriana Geelhoed
VIar Pieter Geelhoed

Vl MARIA KEMPESDOCHTER GEELHOED, geboren ca. 1711 te Colijnsplaat, gehuwd 17-05-1735 met Jan Samuelse de Witte te Sint-Laurens. Jan Samuelse de Witte, geboren te Gapinge, zoon van Samuel de Witte.

Vm MAARTEN DAVIDSZOON GEELHOED, landbouwer, gedoopt 17-10-1700 te Wissenkerke (is waarschijnlijk vroeg gestorven).
Volgens sommige genealogen is hij gehuwd met Lijsebeth Koremans (zie Ve).

Vn CORNELIS DAVIDSZOON GEELHOED, koopman, voorzanger in de kerk 1758, geboren ca. 1706 te Wissenkerke, overleden 10-03-1791 te Wissenkerke, gehuwd 1 voor 1748 met Cornelia Hardon, gehuwd 2 30-03-1764 met Barendina Kempe te Wissenkerke. Cornelia Hardon (H’Ardon, Ardon), overleden 1754 of later. Barendina Kempe, winkelierster, geboren 15-03-1739 te Colijnsplaat, dochter van Cornelis Reynierse Kempe en Maria Huisson, overleden 29-06-1811 te Colijnsplaat, later gehuwd 18-12-1796 met Nicolaas Priester te Wissenkerke.
Cornelis Geelhoed verkoopt in 1760-1761 hof en land (Thoornpolder, Heerjanspolder en Wissenkerkepolder) aan Hendrik Taselaar voor 3297 pond en 14 schellingen. Bij de betaling o.a. 8 gouden ridders. Cornelis wordt in veel aktes genoemd; hij verhandelt veel grond en wordt fors aangeslagen bij diverse belastingen.
RAZE 3732 25-03-1791: Boedelinventaris van Cornelis Geelhoed. Onder andere huis en winkelinventaris. 216 boeken over godsdienst, geschiedenis, Franse en Duitse dictionaire, atlas, aardrijkskunde, Smalleganges kroniek van Zeeland, enkele rechtskundige boeken.
Uit het eerste huwelijk:
VIas Cornelis Geelhoed
VIat Adriaan Geelhoed
VIau Magdalena (Machelina) Geelhoed
VIav Maarten Geelhoed
VIaw David Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIax Johannes Geelhoed
VIay Johannes Geelhoed
VIaz Willem Geelhoed
VIba Johannes Geelhoed
VIbb Jacob Geelhoed

Vo TANNEKE MARINUSDOCHTER GEELHOED, gedoopt 25-12-1716 (1734?) te Colijnsplaat, overleden 12-05-1803 te Zierikzee, ondertrouwd 1 05-09-1760 met Jacob Corneliszoon Zeeman te Kerkwerve, ondertrouwd2 22-06-1769 te Noordgouwe en gehuwd 2 16-07-1769 met Jan Adriaanszoon Bibbe te Zierikzee. Jacob Corneliszoon Zeeman, gedoopt 29-09-1720 te Noordgouwe, eerder gehuwd met Maatje Cornelia van Zuijen. Jan Adriaanszoon Bibbe, gedoopt 04-01-1728 te Nieuwerkerk, zoon van Adriaan Franse Bibbe en Toontie Witt, gehuwd 1 met Krina Cornelisse Matthijsse.

Vp JOZIAS MARINUSZOON GEELHOED (Josias), gedoopt 16-01-1718 te Colijnsplaat, overleden 04-10-1743.

Vq MAARTEN MARINUSZOON GEELHOED, gedoopt 27-08-1719 te Colijnsplaat, overleden voor 27-09-1722.

Vr CATELIJNE MARINUSDOCHTER GEELHOED (Catalijna), gedoopt 03-11-1720 te Colijnsplaat.

Vs MAARTEN MARINUSZOON GEELHOED, gedoopt 27-09-1722 te Colijnsplaat, overleden in/voor 1750 te Wissenkerke, gehuwd ca. 1748 met Maria Verhulst. Maria Verhulst, gedoopt 14-10-1725 te Colijnsplaat, dochter van Adriaan Verhulst en Dresina de Vos, overleden 08-05-1751 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
VIbc Marijnis Geelhoed

Vt SARA MARINUSDOCHTER GEELHOED, gedoopt 05-03-1724 te Colijnsplaat, overleden voor 04-10-1743.

Vu LEIJNTJE MARINUSDOCHTER GEELHOED, gedoopt 15-04-1725 te Colijnsplaat.

Vv MARIA MARINUSDOCHTER GEELHOED, geboren te Colijnsplaat, overleden voor 16-12-1741, gehuwd 05-04-1739 met Jacobus Steenhart te Breskens. Jacobus Steenhart, geboren 05-01-1713 te Breskens, zoon van Abraham Steenhart en Jacomijntje Verschage, later opnieuw gehuwd, ondertrouwd op 16-12-1741, met Adriana van der Meulen te Schoondijke.

Vw PIETER MARINUSZOON GEELHOED, landbouwer te Ouwerkerk, geboren 1727-1732 te Wissenkerke/Geersdijk, overleden 28-04-1773 te Ouwerkerk, gehuwd 1755 met Elisabeth Pietersdochter Kooijman te Ouwerkerk. Elisabeth Kooijman (Coymans, Kooiman), gedoopt 12-11-1734 te Ouwerkerk, dochter van Pieter Jacobse Kooijman en Maria Douw, overleden 09-11-1808 te Ouwerkerk, ondertrouwd later, op 05-01-1777, met Pieter Gerardse Reijngoud te Ouwerkerk.
Uit dit huwelijk:
VIbd Sara Geelhoed
VIbe Maria Geelhoed
VIbf Marinus Geelhoed
VIbg Pieter Geelhoed
VIbh Lambregt Geelhoed
VIbi Maarten Geelhoed
VIbj Maarten Geelhoed
VIbk Pieternella Geelhoed

Vx DAVID MARINUSZOON GEELHOED, geboren tussen 1725 en 1743 te Wissenkerke/Geersdijk, overleden voor 1811, gehuwd 1 in/< 1756 met Krijntje Vijverberg, gehuwd 2 24-07-1763 met Martha Muste te Dreischor. Krijntje Vijverberg (Crijntje), geboren 04-03-1732 te Sirjansland, dochter van Kornelis Vijverberg en Adriaantje Rittiesen, overleden voor 24-07-1763. Martha Muste, geboren ca. 1731 te Dreischor, dochter van Jan Muste, overleden 30-01-1819 te Dreischor.
Uit het eerste huwelijk:
VIbl Marinus Geelhoed
VIbm Adriaantje Geelhoed
VIbn Cornelis Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIbo Jan Geelhoed
VIbp Jan Geelhoed
VIbq Jan Geelhoed
VIbr Maarten Geelhoed
VIbs Stoffelijntje Geelhoed
VIb Sara Geelhoed

Vy TANNETJE MARINUSDOCHTER GEELHOED, geboren tussen 1725 en 1743 te Wissenkerke/Geersdijk.

Vz MARINUS MARINUSZOON GEELHOED, geboren tussen 1725 en 1743 te Wissenkerke/Geersdijk, overleden voor 08-01-1772 te Wissenkerke.

Vaa CLARA GEELHOED. Clara is zeer vermoedelijk een dochter van Marinus Geelhoed, overleden 08-04-1772, gehuwd met Marinus Louisse Wisse. Marinus Louisse (Leunis) Wisse, beenhouwer, geboren 10-12-1744 te Wissenkerke, zoon van Louis Wisse en Pieternella Gent, overleden voor 29-03-1792, gehuwd 2 19-06-1772 met Dirkje Dirksdr. Poortvliet te Wissenkerke.

Generatie VI

VIa MARINUS JANSZOON GEELHOED, geboren te Wolphaartsdijk, gehuwd 01-03-1776 met Cornelia Jacobusdochter Rooze te Wolphaartsdijk. Cornelia Jacobusdochter Rooze, geboren te Wolphaartsdijk, eerder gehuwd, op 17-04-1761, met Jan Katte te Kapelle.
Uit dit huwelijk:
VIIa Jan Geelhoed

VIb PIETER JANSZOON GEELHOED, gezworene Oostnieuwlandschen polder, geboren ca. 1718 te Wolphaartsdijk, overleden voor 03-05-1766 te Wolphaartsdijk, gehuwd 24-12-1755 met Maria Hendrikse van Strien te Wolphaartsdijk. Maria Hendrikse van Strien (Strijen), gedoopt 15-03-1722 te Wolphaartsdijk, dochter van Hendrik Janse van Strien en Josina Almekinders, begraven 26-06-1788 te Wolphaartsdijk, gehuwd 2 21-05-1766 met Abraham Josiasse Sandijk te Wolphaartsdijk.

VIc MARIA JANSDOCHTER GEELHOED, geboren te Wolphaartsdijk, gehuwd 1 01-06-1739 met Pieter Jansse de Klerk te Wolphaartsdijk, gehuwd 2 08-1756 met Matthijs van den Berge te Wolphaartsdijk. Pieter Jansse de Klerk is geboren te Sint-Joosland.

VId JANNETJE JANSDOCHTER GEELHOED, geboren te Wolphaartsdijk, overleden 25-05-1762 te Wolphaartsdijk, gehuwd 09-04-1746 met Marinus Marinusse Sandee te Wolphaartsdijk. Marinus Marinusse Sandee, geboren 01-01-1721 te Wolphaartsdijk, zoon van Marijnis Sandee en Maria Gelok, overleden 11-07-1768 te Wolphaartsdijk.

VIe JAN JANSZOON GEELHOED, geboren ca. 1757 te Wolphaartsdijk, overleden 1800 (21-01-1802) te Wolphaartsdijk, ondertrouwd 21-02-1792 met Adriaantje Marinusse van de Kreeke te Wolphaartsdijk. Adriaantje Marinusse van de Kreeke, arbeidster, geboren ca. 1761 te Wolphaartsdijk, dochter van Marinus van de Kreeke en Catharina Brouwer, overleden 27-09-1819 te Wolphaartsdijk, gehuwd 2 13-03-1808 met Johannes Janisse Kooman (zie ook bij VIf).
Uit dit huwelijk:
VIIb Jan Janszoon Geelhoed
VIIc Catharina Jansdochter Geelhoed
VIId Elizabeth Jansdochter Geelhoed
VIIe Marinus Janszoon Geelhoed
VIIf Catharina Jansdochter Geelhoed
VIIg Catharina Jansdochter Geelhoed

VIf BLASINA JANSDOCHTER GEELHOED (Blazina), geboren ca. 1760 te Wolphaartsdijk, overleden 16-03-1807 te Wolphaartsdijk, gehuwd 1 08-08-1784 met Jan J. Tramper te Wolphaartsdijk, gehuwd 2 31-08-1798 met Johannes Janisse Kooman te Wolphaartsdijk. Jan J. Tramper was landman. Johannes Janisse Kooman (Johannis) (Cooman), arbeider, geboren ca. 1746 te Wolphaartsdijk, overleden 20-02-1827 te Wolphaartsdijk, was eerder gehuwd met Martina Simonse Schoolmeester en huwde later, op 13-03-1808, met Adriaantje Marinusse van de Kreeke (zie VIe).

VIg PIETER PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer te Kamperland, gedoopt 01-02-1730 te Wissenkerke, overleden tussen 1767 en 1793 te Wissenkerke, ondertrouwd 12-08-1752 met Janna Imanse te Grijpskerke (gehuwd te Wissenkerke). Janna Imanse, gedoopt 10-07-1729 te Colijnsplaat, dochter van Janis Imanse en Neeltje Perduyn, is overleden 27-01-1811 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
VIIh Pieter Geelhoed
VIIi Pieternella Geelhoed
VIIj Tannetje Geelhoed
VIIk Leena Geelhoed
VIIl Janna Geelhoed
VIIm Jacoba Geelhoed

VIh PETRONELLA PIETERSDOCHTER GEELHOED (Pieternella), geboren 1731 te Kamperland/Wissenkerke, overleden 24-03-1810 te Wissenkerke, gehuwd ca. 1750/53 met Jacobus de Looff te Wissenkerke. Jacobus de Looff, landbouwer, schepen van Wissenkerke, gedoopt 09-06-1715 te Colijnsplaat, zoon van Thomas de Looff en Cornelia Pampus, overleden 1787 te Wissenkerke, gehuwd 1 ca. 1738/41 met Cornelia Versluys.
(Hoewel ze in veel genealogische overzichten als één persoon behandeld worden en Pieternella dus twee keer gehuwd zou zijn, is er zeker een goede reden om te veronderstellen dat deze Petronella Geelhoed een andere persoon is dan de bij VIr genoemde Pieternella, hoewel twee (bijna) gelijke namen niet vaak in één familie voorkomen. In weesakten na het overlijden van een van de ouders wordt steeds als jongste dochter een Pieternella genoemd na Arij, terwijl de eerste (in weesakten Petronella genoemd) al veel ouder is.)

VIi LEENDERT PIETERSZOON GEELHOED, geboren ca. 1735 (1729/1733?) te Wissenkerke, overleden voor 25-04-1787, gehuwd voor 1760 met Cornelia Marinusse Hoogerheide, waarschijnlijk te Wissenkerke. Cornelia Marinusse Hoogerheide, gedoopt 07-11-1734 te Colijnsplaat, dochter van Marinus Hoogerheide en Pieternella Polderdijk, overleden tussen 03-06-1781 en 24-09-1798, gehuwd 2 voor 1793 met Aart van Leeuwen.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Leendert Geelhoed koopt in 1765/1766 te Wissenkerke en Geersdijk een huis voor 110 pond en 5 schellingen.
Uit dit huwelijk:
VIIn Lena Leendertsdochter Geelhoed
VIIo Marinus Leendertszoon Geelhoed
VIIp Pieternella Leendertsdochter Geelhoed
VIIq Pieter Leendertszoon Geelhoed

VIj MARINUS PIETERSZOON GEELHOED, geboren voor 1747, overleden voor 1752.

VIk CORNELIS PIETERSZOON GEELHOED, smid, molenaar, geboren ca. 1736, overleden 04-02-1815 te Zaamslag, gehuwd 17-06-1759 met Janna Verhoeve, 17-03-1757 aangenomen als lidmaat kerk te Wissenkerke. Janna Verhoeve (Johanna; Verhoeff), geboren ca. 1739 te Wissenkerke, dochter van Jacob Verhoeve en Clasina Slimmen (Sluimens?), overleden 01-09-1801 te Zaamslag.
Uit dit huwelijk:
VIIr Pieter Geelhoedt
VIIs Klasina Geelhoedt
VIIt Jan Geelhoedt
VIIu Leendert Geelhoedt
VIIv Willem Geelhoedt
VIIw Anna Geelhoedt
VIIx Helena Geelhoed
VIIy Marinus Geelhoed
VIIz Cornelis Geelhoedt
VIIaa Jan Geelhoedt
VIIab Willem Geelhoedt
VIIac Maarten Geelhoedt

Handtekening van Cornelis Geelhoet (1763) onder de pachtakte van de molen van Zaamslag.

Wij zien Cornelis Geelhoed als de stamvader van de Geelhoed(t)en van Zeeuws-Vlaanderen. Hij wordt daar echter genoemd als zoon van Pieter Geelhoed en Janna Schippers. Vanaf hier wordt de Zeeuwsvlaamse Geelhoed-tak vaak Geelhoedt met dt genoemd. Cornelis was in Zaamslag diaken (16-07-1769) en ouderling (10-07-1774). Op 07-04-1780 wordt in de kerkenraadsnotulen gemeld dat de schoonvader van ouderling Geelhoedt die woonde op Noord-Beveland, overleden is. Van 1764 tot 1813 pachtte Cornelis de dwangmolen in de Axelsestraat in Zaamslag, die in 1829 wordt vermeld als ‘de oude koornmolen de Verwachtinge’. In 1803 krijgt hij kennelijk concurrentie van zijn zoons: dan wordt op de weg naar de buurt Reuzen­hoek een houten standaardmolen gebouwd voor rekening van de gebroeders Geelhoedt. Op één van de teerlingen van deze molen stond ‘C. Geelhoedt 1803’. Dit verwijst vermoedelijk naar de geboorte van een kleinzoon. Volgens de magistraatsnotulen van 23-01-1781 is Cornelis benoemd tot kapitein van de eerste compagnie van het oranjevaandel, tijdens de 4e Engelse Oorlog.
In 1803 wordt hij één van de negen leken-leden van het consistorie van Axel.

VIl JAN PIETERSZOON GEELHOED, geboren ca. 1735 te Wissenkerke, overleden ca. 1772, gehuwd 15-12-1760 met Geertruy Steyn te Kortgene. Geertruy Steyn (Steijns), geboren te Wissenkerke, ws. dochter van Gerard Steyn en Martha de Smith, overleden 08-1797.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Jan Geelhoed koopt in 1760/1761 een huis in Wissenkerke en Geersdijk voor 53 pond van Adriaan Wisse.
Waarschijnlijk overleed Jan tussen 23-06-1772 (hij is dan getuige bij een doop) en 01-1773.
04-04-1765 lidmaat Wissenkerke
Uit dit huwelijk o.a.:
VIIad Leena Geelhoed
Vermoedelijk hebben Jan en Geertruy meer kinderen gehad. Volgens het Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE3754) is ene Hendrik van der Weel voogd over de kinderen van Jan Geelhoed en Geertruid Steijns (16-01-1783).

VIm MAARTEN PIETERSZOON GEELHOED, geboren voor 1747.
(Waarschijnlijk deze) Maarten Pieterse Geelhoed wordt aangenomen op 8 maart 1762 als lidmaat in Colijnsplaat; hij is ‘vertrokken naar Westcappel den 24-10-1762’.
Opnieuw waarschijnlijk: Maarten Geelhoed wordt tussen mei 1774 en augustus 1791 genoemd als inwoner van Essequebo, een Hollandse kolonie in wat nu Guyana is. Hij is daar onder andere president van de Wees- en onbeheerde boedelkamer en wordt enkele keren genoemd als executeur van de boedel van overleden plantagehouders. Ook wordt hij in 1780 in de Middelburgse Courant (zie p. 19) genoemd als handelaar van suiker. Op 1784 is hij lid van het Hof van politie van Essequebo. Op 6 augustus 1791 meldt de Rotterdamsche Courant dat hij in Essequebo overleden is.

VIn MARIA PIETERSDOCHTER GEELHOED, landmansvrouw, geboren 1748 te Wissenkerke, overleden 06-04-1821 te Wissenkerke, gehuwd na 1775 met Eduard Adriaanse de Smit te Wissenkerke. Eduard Adriaanse de Smit, landbouwer, gezworene, geboren 10-08-1739 te Colijnsplaat, zoon van Adriaan Geraardszoon de Smit en Jannetje Pieters Eduardsdochter van der Lisse, overleden 27-02-1825 te Wissenkerke.
Volgens sommigen is Maria de dochter van Maarten Geelhoed en Lizabeth Rozemans. Wij hebben haar als dochter van Pieter en Anna Taselaar genoteerd, gezien de vernoemingen. Maria en haar man Eduard de Smit noemen hun kinderen Adriaan, Jannetje, Pieter, Arij, Cornelia, Eduard, Blazina en Gerard. Adriaan en Jannetje kunnen verwijzen naar de ouders van Eduard. Pieter naar Maria ’s vader (Maar Eduard had ook een broer Pieter), Arij, Cornelia en Blasina verwijzen allemaal naar broer en zussen van Maria Pieterse Geelhoed. Eduard kan verwijzen naar Eduard zelf, hij had een jongere broer die Gerard heette (zie kwartierstaat Coby Visser en kwartierstaat Geerard de Smit op internet). Misschien wordt de gedachte ingegeven doordat o.a. Eduard de Smit in RAZE 3737 30-03-1789 genoemd wordt als één van de voogden van de minderjarige kinderen van Suzanna Jacobse de Jonge, weduwe van Pieter Maartense Geelhoed. De andere voogd is overigens David Corneliszoon Geelhoed.

VIo CORNELIA PIETERSDOCHTER GEELHOED, geboren ca. 1749, overleden 12-04-1785 te Wissenkerke, gehuwd 1784 met Eduard Sporte. Eduard Sporte, herbergier, schaapherder, geboren 06-10-1760 te Wissenkerke, zoon van Jacob Sporte en Willemientje Kuijpers. Eduard is daarna nog drie keer gehuwd: 13-02-1790 met Jannetje Jansodchter de Vos te Wissenkerke, 03-10-1793 met Adriana Verloorekost te Wissenkerke en 31-10-1801 met Lena Hendrikse Verhulst te Wissenkerke.

VIp BLASINA PIETERSDOCHTER GEELHOED (Blazina), geboren 1751 te Wissenkerke, overleden 11-06-1816 te Wissenkerke, gehuwd 1 1774 met Dirk Pieters Meulenberg te Colijnsplaat, gehuwd 2 12-11-1804 met Paulus Adriaanszn. de Smit te Wissenkerke. Dirk Pieters Meulenberg, landbouwer, geboren 1742, zoon van Pieter Dirkse M. en Maatje de Rooij, overleden 16-01-1799 te Colijnsplaat, gehuwd 1 19-04-1766 met Adriana Dingenisse Verburg te Colijnsplaat. Paulus Adriaanszn. de Smit (Poulus), landbouwer, geboren 08-04-1756 te Wissenkerke, zoon van Adriaan de Smit en Jannetje Eduards, overleden 01-03-1840 te Wissenkerke, gehuwd 1 met Jannetje Kole te Wissenkerke, gehuwd 2 met Levina van der Maas.

VIq ARIJ PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer in de polder Geersdijk, geboren 1751/1752 te Kamperland, overleden 20-06-1811 te Wissenkerke, gehuwd 1 1773/74 met Lena Meulblok, gehuwd 2 1787-1791 met Jannetje Kuzee. Op 30 januari 1784 is Arij benoemd tot opperstrand-meester van de stranden van Noord-Beveland. Lena Meulblok is geboren 30-08-1754 te Wissenkerke, dochter van Marinus Willemszoon Meulblok en Jannetje Adriaanse Taselaar, begraven 07-03-1787 te Wissenkerke. Jannetje Kuzee (Tannetje; Cuse, Cuzée), naaister/arbeidster, geboren 25-12-1764 te Kats, dochter van Jan Blaasze Cuzée en Jacomijntie Jansen Assenée, overleden 04-08-1840 te Wissenkerke.
Uit het eerste huwelijk:
VIIae Pieter Arijszoon Geelhoed
VIIaf Marinus Arijszoon Geelhoed
VIIag Anna Arijsdochter Geelhoed
VIIah Willem Arijszoon Geelhoed
VIIai Johanna Arijsdochter Geelhoed
VIIaj Cornelis Arijszoon Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIIak Jan Arijszoon Geelhoed
VIIal Maria Arijsdochter Geelhoed
VIIam Arij Arijszoon Geelhoed
VIIan Adriaan Arijszoon Geelhoed
VIIao Jacomina Arijsdochter Geelhoed
VIIap Blasina Arijsdochter Geelhoed
VIIaq Hendrik Arijszoon Geelhoed
VIIar Leendert Arijszoon Geelhoed
VIIas Catharina Arijsdochter Geelhoed

VIr PIETERNELLA PIETERSDOCHTER GEELHOED, geboren na 1749 te Kamperland, begraven 29-10-1790, gehuwd met Jacobus Jacobszoon Verhoeffe. Jacobus Jacobszoon Verhoeffe (Verhoeff), geboren 1750, zoon van Jacob Verhoeffe en Josina Semeijn, overleden 30-03-1829 te Middelburg, gehuwd 2 met Antonia Bertijn.

VIs JANNA GEELHOED, gedoopt 14-08-1718 te Schoondijke.

VIt PIETER GEELHOED, gedoopt 22-10-1719 te Schoondijke.

VIu BASTIAANTJE GEELHOED, gedoopt 18-01-1722 te Schoondijke, overleden 08-1744, gehuwd met Pieter de Lange. Zij is 10-1740 lidmaat te IJzendijke. Pieter de Lange, landbouwer, overleden 14-03-1767, gehuwd 2 met Anne Marie le Saffre.

VIv PIETERNELLA GEELHOED (Petronella), gedoopt 07-11-1723 te Schoondijke (geboren in de Prins Willem Polder), overleden 07-11-1785 te Isabellenpolder, Aardenburg, ondertrouwd 01-05-1745 met Jan du Mez te Schoondijke (gehuwd 21-05-1745 te Groede). Jan du Mez (Dumez), landbouwer, gedoopt 07-09-1720 te Breskens, zoon van Jean du Mez en Marianne Hennequin, begraven 18-10-1765 te Schoondijke.

VIw PIETER GEELHOED, gedoopt 11-1725 te Schoondijke.

VIx PIETER GEELHOED, gedoopt 13-07-1727 te Schoondijke.

VIy PIETER GEELHOED, gedoopt 03-10-1728 te Schoondijke, overleden 11-09-1777 te Schoondijke, gehuwd 07-1749 met Janna Ghijsels. Janna Ghijsels, geboren 1731, overleden 05-01-1793, later gehuwd, op 07-06-1778, met Isaac Looisen.
Uit dit huwelijk:
VIIat Neeltje Geelhoed
VIIau Jacob Geelhoet
VIIav Marinus Geelhoed
VIIaw Elisabeth Geelhoed

VIz MARINUS GEELHOET, gedoopt 30-09-1731 te Schoondijke.

VIaa PIETER GEELHOED, landmeter, geboren 1723/25/31 te Wissenkerke, overleden na 27-04-1781 te Wissenkerke, gehuwd 21-05-1753 met Suzanna de Jonge te Wissenkerke, op 26-12-1746 benoemd tot landmeter in dienst van de provincie. Suzanna de Jonge (Jonghe), gedoopt 21-05-1724 te Sint-Annaland, dochter van Jacobus Izakse de Jonge en Jannetje van Diest, overleden 1793-1796 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
VIIax Maarten Geelhoed
VIIay Maria Geelhoed
VIIaz Janna Geelhoed

VIab MARIA GEELHOED, gehuwd 1746 met Cornelis Braam te Colijnsplaat.

VIac BLASIJNTIE GEELHOED

VIad KEMPE ANDRIESZOON GEELHOED, gehuwd 09-12-1752 met Ida Stoffels Geerling te Elkerzee. Ida Stoffels Geerling, dochter van Stoffel Geerling en Neeltje Marinusdochter de Jonge, overleden ca. 1770, later gehuwd met Cornelis Besteknegt, nog later gehuwd met Gerd Raijerse Oudijk.
Uit dit huwelijk:
VIIba Neeltje Kempe Geelhoed

VIae JOHANNIS (JAN) ANDRIESZOON GEELHOED, overleden voor 11-1803, ondertrouwd 31-10-1760 met Maria Cornelisdochter Kille te Renesse. Maria Cornelisdochter Kille (Cornelia/Maritje), geboren onder Haamstede.
Uit dit huwelijk:
VIIbb Andries Geelhoed
VIIbc Andries Geelhoed
VIIbd Cornelis Geelhoed
VIIbe Andries Geelhoed
VIIbf Neeltje Geelhoed

VIaf JACOB GEELHOED

VIag ADRIANA GEELHOED

VIah KEMPE GEELHOED, gedoopt 09-10-1735 te Sint-Laurens, overleden voor 15-08-1772 te Zandijk, gehuwd met Jozina Polderman. Jozina Polderman (Josina), overleden voor 09-10-1790, gehuwd 1 met Carel Kempe en later met Simon Buys.
Uit dit huwelijk:
VIIbg Laurens Geelhoed
VIIbh Pieter Geelhoed
VIIbi Sara Geelhoed
VIIbj Maarten Geelhoed

VIai JAN GEELHOED, (polderman), geboren 17-02-1737 te Sint-Laurens, overleden voor 22-03-1762 te Zandijk.

VIaj ABRAHAM GEELHOED, gedoopt 14-09-1738 te Sint-Laurens.

VIak MARIA GEELHOED, gedoopt 09-03-1740 te Sint-Laurens.

VIal PIETER GEELHOED, geboren 08-02-1742 te Grijpskerke.

VIam ADRIAANTJE GEELHOED, geboren 15-05-1743 te Grijpskerke, overleden(ws.) 17-08-1781 te Sint-Laurens.

VIan WILLEM GEELHOED, geboren 08-12-1745 te Grijpskerke.

VIao ANDRIES GEELHOED, geboren 01-07-1747 te Grijpskerke.

VIap MAATJE GEELHOED, geboren 04-10-1749 te Grijpskerke, overleden 17-12-1816 te Serooskerke (W), gehuwd met Bartel van den Bossche. Bartel van den Bossche, landbouwer op ‘de Eendracht’ (Serooskerke W.), geboren ca. 1746 te Zandijk, zoon van Jan van den Bossche en Pieternella Bartholomeusdochter Bliek, begraven 23-10-1807 te Serooskerke (W).

VIaq ADRIANA GEELHOED, geboren 19-04-1752 te Meliskerke, overleden 12-08-1781 te Sint-Laurens, gehuwd 22-10-1776 met Jan Fille te Sint-Laurens. Jan Fille (Jille, Ville, Villee), gedoopt 05-02-1757 te Sint-Laurens, zoon van Jan Villé en Elisabeth Louwerse Wisse, overleden 20-11-1813 te Middelburg, gehuwd 2 25-11-1781 met Willemina Revers te Sint-Laurens.

VIar PIETER GEELHOED, landbouwer, geboren 07-02-1756 te Meliskerke, overleden voor 06-12-1849 te Brigdamme, gehuwd 1 16-05-1788 met Jacomientje Bassij te Middelburg, ondertrouwd 2 17-04-1790 met Maatje Reijerse te Sint-Laurens. Jacomientje Bassij (Jacomina; Becie, Basoy), overleden 1789. Maatje Reijerse (Reierse), dagloonster, geboren 06-12-1764 te Welsinge, overleden 26-09-1854 te Middelburg.
Uit het eerste huwelijk:
VIIbk Abraham Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIIbl Adriana Pieternella Geelhoed
VIIbm Willem Geelhoed
VIIbn Jacobus Geelhoed

VIas CORNELIS CORNELISZOON GEELHOED, geboren voor 1748, overleden 06-03-1784 te Middelburg, gehuwd met Pieternella Maria Kerkwijk. Pieternella Maria (van) Kerkwijk, geboren 10-08-1739, overleden 19-06-1796 te Middelburg.

VIat ADRIAAN CORNELISZOON GEELHOED, smidsbaas, schepen van Wissenkerke in 1796, geboren voor 1748, overleden 1796 te Wissenkerke, gehuwd ca. 1777 met Anna Leijs te Wissenkerke. Anna Leijs, geboren 1748 te Wissenkerke, dochter van Jacob Leijs en Santina van der Putten, overleden na 1800 te Wissenkerke.
RAZE 3655 08-04-1789: Adriaan Geelhoed, meester hoefsmid, daagt Maria de Vos, jonge dochter en als dienstmaagd inwonende bij de schout Dingeman Anemaet, voor schout en schepenen, omdat ze hem er van beschuldigt dat hij haar onbetamelijk benaderd heeft. Maria bevestigt het verhaal, Adriaan ontkent dat het op waarheid berust. De acte eindigt met ‘zijnde dit alles, en ’t eenige ’t geen is gebeurd zonder meer’.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Adriaan Geelhoed koopt op 17-04-1783 van zijn schoonvader Jacobus Leijs smidswinkel, huis, schuur en erf t.w.v. 400 pond.
Zijn weduwe verkoopt het in 1800 voor 575 pond.
Uit dit huwelijk:
VIIbo Cornelia Ardon Geelhoed
VIIbp Jacoba Geelhoed
VIIbq Santina Geelhoed
VIIbr Barendina Geelhoed
VIIbs Jacobus Geelhoed
VIIbt Johanna Geelhoed
VIIbu Jacoba Machelina Geelhoed

VIau MAGDALENA (MACHELINA) CORNELISDOCHTER GEELHOED, geboren voor 1748, overleden voor 1791, gehuwd 1777 met Thomas Roelands. Thomas Roelands, geboren 1749 te Zierikzee, zoon van Cornelis Roelofs en Johanna Maijgen, overleden 17-12-1818 te Zierikzee.

VIav MAARTEN CORNELISZOON GEELHOED (Meerten), geboren ca. 1754 te Wissenkerke, een ‘blinde’ volgens ‘omschrijvingslijst Colijnsplaat’ 22-05-1797, overleden na 05-1797.

VIaw DAVID CORNELISZOON GEELHOED (Davit, Daniel), gerechtsbode, waarschijnlijk geboren in 1765, overleden 27-11-1795 te Kruiningen, ondertrouwd 05-12-1788 met Leuntje Taselaar te Wissenkerke. Leuntje Taselaar (Tazelaar) naaister, arbeidster, geboren 15-10-1768 te Wissenkerke, dochter van Pieter Taselaar en Cornelia Coster, overleden 09-11-1827 te Wissenkerke, ondertrouwd 2 14-05-1803 met Johannes Wouters te Wissenkerke.
David Geelhoed, dood gevonden op de Zantweg 27.11.1795, van Wissekerke (N.B.)
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: David Geelhoed koopt op 10-03-1791 huis, schuur en erf te Wissenkerke en Geersdijk van Joost van der Bant voor 100 pond.
Uit dit huwelijk:
VIIbv Cornelia Barendina Geelhoed
VIIbw Pieternella Magdalena Geelhoed
VIIbx Davina Geelhoed

VIax JOHANNES CORNELISZOON GEELHOED (Johannis), geboren en overleden te Wissenkerke.

VIay JOHANNES CORNELISZOON GEELHOED (Johannis), gedoopt 28-09-1766 te Wissenkerke.

VIaz WILLEM CORNELISZOON GEELHOED, geboren en overleden 03-08-1769 te Wissenkerke.

VIba JOHANNES CORNELISZOON GEELHOED (Johannis), geboren ca. 1778 te Wissenkerke, overleden 27-02-1826 te Rockanje, gehuwd 1 met G. van den Dijk, gehuwd 2 15-07-1802 met Neeltje van ’t Hof te Dirksland (12-06-1802 te Herkingen). Neeltje van ’t Hof, geboren 06-09-1772 te Dirksland, dochter van Aart Teunisz van ’t Hof en Sara Wesselsdr Nieuweijde, overleden 22-07-1812, gehuwd 1 met Adriaan van Meer (Vermeer).
Uit het eerste huwelijk:
VIIby Hendrik Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIIbz Cornelis Nicolaas Geelhoed
Strafvonnis 20-03-1818: Johannes Geelhoed (* Wissenkerke, 40 jr), Cornelis Geelhoed (* Dirksland, 16 jr) en Jan de Kort (* Thiel, 59 jaar), allen zonder vaste verblijfplaats, krijgen 1 maand gevangenisstraf en betalen proceskosten vanwege bedelarij (ze hebben niet in vereniging gebedeld).

VIbb JACOB CORNELISZOON GEELHOED, arbeider, geboren te Wissenkerke, ondertrouwd 14-11-1793 met Ester de Zadelaar te Baarland, gehuwd 08-12-1793 te Hoedekenskerke. Ester de Zadelaar (Ester Sadelaar), arbeidster.
RAZE 3753 02-11-1796: Eindelijk wordt gepresumeerd in leven te zijn Jacob Geelhoed, dewelke bij de zee vaart en al seedert geruime tijd absent is geweest.
Beiden staan in 1793 te boek als dienstboden.

VIbc MARIJNIS GEELHOED, overleden 07-1753 te Wissenkerke (aan de ‘poksiekte’).

VIbd SARA PIETERSDOCHTER GEELHOED, gedoopt 27-03-1757 te Dreischor, overleden tussen 1792 en 1798, gehuwd 18-05-1777 met Pieter Kik te Nieuwerkerk. Pieter Kik, landbouwer, gedoopt 30-12-1753 te Nieuwerkerk, zoon van Willem Kik en Neeltje Pieterse van de Stolpe, overleden 24-05-1832 te Nieuwerkerk, later gehuwd, 23-09-1798, met Teuntje van der Have te Nieuwerkerk.

VIbe MARIA PIETERSDOCHTER GEELHOED, gedoopt 08-04-1759 te Dreischor, overleden 28-09-1813 te Capelle en Botland / Nieuwerkerk, gehuwd 1 24-10-1777 met Christiaan Pauluszoon de Vin te Nieuwerkerk, ondertrouwd 2 06-04-1798 met Anthony Cornelisse te Nieuwerkerk. Christiaan Pauluszoon de Vin, herbergier te Capelle, geboren 16-08-1744 te Nieuwerkerk, zoon van Paulus de Vin en Margarietha Gommersen, overleden 27-10-1797 te Capelle, 06-04-1781 belijdenis te Nieuwerkerk. Anthony Cornelisse (Thonis), geboren te Duivendijke, zoon van Adriaan Cornelisse en Martijntje Thonisse Tjoeke, gedoopt 10-02-1771 te Elkerzee, overleden ca. 1801.
Uit het eerste huwelijk: Paulina de Vin (* 25-06-1779 te Nieuwerkerk), Pieternella de Vin (* 01-05-1781 te Nieuwerkerk, † 27-06-1850 te Ouwerkerk, gehuwd 20-04-1801 met Bartel Boogerd te Nieuwerkerk)

VIbf MARINUS PIETERSZOON GEELHOED, gedoopt 20-12-1761 te Dreischor, overleden na 1773.

VIbg PIETER PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer aan de Visschersdijk te Zierikzee, geboren 08-02-1765 te Ouwerkerk, overleden 26-03-1832 te Zierikzee, ondertrouwd 1 01-05-1793 met Adriana Rompa te Zierikzee, ondertrouwd 2 04-12-1805 met Maria de Glopper te Zierikzee. Pieter wordt in de Kadastrale Atlas Zierikzee 1832 genoemd als bezitter van veel grond. Adriana Rompa (Rompaaij; Rompa; Stompa), gedoopt 30-01-1771 te Zierikzee, dochter van Johannes Rompa en Joppa Berrevoets, begraven 15-01-1805 te Zierikzee. Maria de Glopper, landbouwster, gedoopt 12-11-1780 te Burgh, dochter van Leendert de Glopper en Hendrika van den Broeke, overleden 23-08-1855 te Zierikzee.
Uit het eerste huwelijk:
VIIca Johanna Geelhoed
VIIcb Joppa Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
VIIcc Leendert Geelhoed
VIIcd Maarten Geelhoed
VIIce Marinus Geelhoed
VIIcf Adriaan Geelhoed
VIIcg Hendrika Geelhoed
VIIch Johanna Cornelia Geelhoed

VIbh LAMBREGT PIETERSZOON GEELHOED, geboren 22-11-1767 te Ouwerkerk, overleden na 1773.

VIbi MAARTEN PIETERSZOON GEELHOED, geboren 08-02-1769 te Ouwerkerk (jong overleden).

VIbj MAARTEN PIETERSZOON GEELHOED, landbouwer, geboren 10-02-1771 te Ouwerkerk, overleden 12-12-1814 te Burgh, gehuwd 22-02-1798 met Jannetje Slager te Burgh. Jannetje Slager, landbouwster, gedoopt 28-12-1749 te Burgh, dochter van Stoffel Slager en Maria Quant, overleden 27-01-1821 te Burgh, eerder gehuwd 02-08-1771 met Job Roedoe te Burgh.

VIbk PIETERNELLA GEELHOED (Petronella), arbeidster, geboren 30-01-1774 te Ouwerkerk, overleden 12-03-1828 te Ouwerkerk, gehuwd 1 03-04-1794 met Arij Claesze van Alphen te Ouwerkerk, gehuwd 2 23-02-1797 met Jan van den Broeke te Ouwerkerk. Arij Claesze van Alphen, gedoopt 29-01-1764 te Nieuwerkerk, zoon van Claes van Alphen en Anna de Wit. Jan van den Broeke, arbeider, geboren 19-01-1760 te Oosterland, zoon van Pieter van den Broeke en Aagje Donker, overleden 03-04-1837 te Ouwerkerk.

VIbl MARINUS DAVIDSZOON GEELHOED, arbeider, geboren 16-04-1756 te Sirjansland, overleden 09-10-1823 te Bommenede, gehuwd 09-05-1780 met Lena Lokker te Dreischor. Lena Lokker (Locker, Lokkense), geboren voor 1780 te Nieuwerkerk, dochter van Cornelis Lokker, overleden 1798/1800 te Kerkwerve.
Uit dit huwelijk:
VIIci Davit Geelhoed
VIIcj Cornelis Geelhoed
VIIck Krijntje Geelhoed
VIIcl Cornelia Geelhoed
VIIcm Cornelis Geelhoed
VIIcn David Geelhoed
VIIco Maria Geelhoed
VIIcp Martha Geelhoed
VIIcq Adriaan Geelhoed
VIIcr Pieter Geelhoed
VIIcs Adriaantje Geelhoed

VIbm ADRIAANTJE DAVIDSDOCHTER GEELHOED (Ariaantje), geboren 12-07-1757 te Sirjansland, overleden 14-07-1757 te Sirjansland.

VIbn CORNELIS DAVIDSZOON GEELHOED, geboren 13-03-1760 te Sirjansland.

VIbo JAN DAVIDszoon GEELHOED, geboren 09-08-1764 te Sirjansland.

VIbp JAN DAVIDSZOON GEELHOED, geboren 28-12-1765 te Sirjansland, overleden ca. 05-01-1766 te Sirjansland.

VIbq JAN DAVIDSZOON GEELHOED, arbeider/dagloner/landbouwer, geboren 27-02-1767 te Dreischor, overleden 09-04-1849 te Dreischor, gehuwd 04-04-1794 met Adriaantje Prommel te Dreischor. Adriaantje Prommel (Arjaantje), arbeidster, geboren 11-03-1768 te Dreischor, dochter van Adriaan Prommel en Elizabeth Kas, overleden 04-10-1837 te Dreischor.
Uit dit huwelijk:
VIIct David Geelhoed
VIIcu Elisabeth Geelhoed
VIIcv Sara Geelhoed
VIIcw Krijna Geelhoed
VIIcx Martha Geelhoed
VIIcy Sara Geelhoed

VIbr MAARTEN DAVIDSZOON GEELHOED, schoenmaker, gedoopt 15-01-1769 te Dreischor, overleden voor 26-09-1820, ondertrouwd 31-01-1794 met Joppa Kort te Nieuwerkerk/Sirjansland. Joppa Kort (Kors), geboren te Sirjansland, dochter van NN Kort en Janna Dribbel, overleden voor 26-09-1820, eerder gehuwd, ondertrouwd 17-09-1791, met Gerrit Spegt te Sirjansland.
Uit dit huwelijk:
VIIcz Jannetje Geelhoed
VIIda Marta Geelhoed
VIIdb Martina Geelhoed
VIIdc David Geelhoed
VIIdd Sara Geelhoed
VIIde Joost Geelhoed
VIIdf Willemina Geelhoed

VIbs STOFFELIJNTJE GEELHOED, gedoopt 04-03-1770 te Dreischor.

VIbt SARA GEELHOED, gedoopt 12-01-1772 te Dreischor.

Generatie VII

VIIa JAN MARINUSZOON GEELHOED, gedoopt 17-10-1756 te Wolphaartsdijk.

VIIb JAN JANSZOON GEELHOED, geboren 07-03-1792 te Wolphaartsdijk. In 1812 komt hij voor op lijst van lotelingen te Wolphaartsdijk. Op 28-11-1814 wordt zijn vermissing gemeld, gediend hebbend in het Franse leger (Reg. 43e de Ligné)

VIIc CATHARINA JANSDOCHTER GEELHOED, geboren 20-01-1793 te Wolphaartsdijk.

VIId ELIZABETH JANSDOCHTER GEELHOED (Elisabeth), boerenmeid, geboren 19-10-1794 te Wolphaartsdijk, overleden 11-03-1854 te Wolphaartsdijk, gehuwd 10-05-1824 met Jan van Waarde te ’s-Heer Arendskerke. Jan van Waarde, vrachtrijder, boerenknecht, geboren 09-11-1799 te ’s-Heer Arendskerke, zoon van Philippus van Waarde en Maartje Jasperse, overleden 15-12-1861 te Wolphaartsdijk.

VIIe MARINUS JANSZOON GEELHOED, geboren 09-10-1795 te Wolphaartsdijk.

VIIf CATHARINA JANSDOCHTER GEELHOED, arbeidster, geboren 24-09-1797 te Wolphaartsdijk.

VIIg CATHARINA JANSDOCHTER GEELHOED, boerenmeid, geboren 02-09-1798 te Wolphaartsdijk, overleden 17-12-1857 te Kapelle, gehuwd 11-07-1834 met Jan Klaasje Katte te Kapelle. Jan Klaasje Katte, arbeider, geboren 1801 te Kapelle, zoon van Klaas Janse Katte en Dina van Koeveringe, overleden 13-02-1838 te Kapelle.

VIIh PIETER GEELHOED, dagloner, geboren 15-10-1758 te Wissenkerke, overleden 14-11-1831 te Wissenkerke, gehuwd met Krina Ketelaar. Krina Ketelaar (Keetlaar), arbeidster, geboren 20-07-1761 te Wissenkerke, dochter van Hendrik Ketelaar en Maria van Driele, overleden 20-06-1815 te Wissenkerke.
Pieter Pieterse Geelhoed koopt op 25-02-1785 huis, schuur en erf te Wissenkerke en Geersdijk van wed. Willem Polderman voor 150 ponden verkoopt het op 27-11-1793 aan Aart van der Maas voor 166 pond, 13 schellingen en 4 groten.

Uit dit huwelijk:
Janna Geelhoed
Maria Geelhoed
Pieter Geelhoed
Hendrika Geelhoed
Hendrik Geelhoed
Leena Geelhoed
Pieternella Geelhoed
Klaazina Geelhoed

VIIi PIETERNELLA GEELHOED, landbouwster, geboren 28-06-1764 te Wissenkerke, overleden 11-07-1835 te Wissenkerke, gehuwd 26-10-1788 met Pieter Versluijs te Wissenkerke. Pieter Versluijs (Versluis), landman, geboren 19-06-1759 te Wissenkerke, zoon van Adriaan Gillisse Versluijs en Lena Cornelis de Lange, overleden 16-05-1833 te Wissenkerke.

VIIj TANNETJE GEELHOED, geboren 1766 te Wissenkerke, overleden 03-01-1818 te Kortgene, gehuwd 23-05-1790 met Cornelis Pieterszoon de Lange te Kortgene. Cornelis Pieterszoon de Lange, koopman/commissionair, geboren 15-11-1763 te Wissenkerke, zoon van Pieter Corneliszoon de Lange en Adriana Adriaanszoon Crijnsse de Wit, overleden 19-03-1831 te Kortgene.

VIIk LEENA GEELHOED, geboren ca. 1760, begraven 31-03-1802 te Wissenkerke, gehuwd ca. 1780 met Aart van der Maas. Aart van der Maas, landbouwer te Geersdijk, geboren 1751/59 te Wissenkerke, zoon van Adriaan van der Maas en Pieternella Taselaar, overleden 27-12-1817 te Wissenkerke, later gehuwd met 19-04-1816 met Johanna Liefbroer te Wissenkerke.

VIIl JANNA GEELHOED, geboren te Wissenkerke.

VIIm JACOBA GEELHOED, geboren te Wissenkerke.

VIIn LENA LEENDERTSDOCHTER GEELHOED, arbeidster, geboren ca. 1759 te Wissenkerke, overleden 05-07-1811 te Wissenkerke, gehuwd 1790-1791 met Pieter de Boo. Pieter de Boo, dagloner, geboren 1761 te Wissenkerke, zoon van Jacob Corneliszoon de Boo en Adriana Cornelisse Wolse, overleden 11-10-1817 te Wissenkerke, later gehuwd 20-04-1815 met Elisabeth Gerardse de Smit te Wissenkerke.

VIIo MARINUS LEENDERTSZOON GEELHOED, landman, arbeider, geboren 06-12-1764 te Wissenkerke, overleden 08-03-1816 te Wissenkerke, gehuwd 21-01-1791 met Maria Janusdochter de Vos te Wissenkerke. Maria de Vos, naaister, winkelierster, geboren 02-04-1764 te Wissenkerke, dochter van Janus Pieterszoon de Vos en Thona Jansdochter van Driessen, overleden 24-04-1833 te Wissenkerke, eerder gehuwd 26-05-1783 met Adriaan Zeger te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
Janus Geelhoed
Leendert Geelhoed
Cornelis Geelhoed
Thona Cornelia Geelhoed
Jan Geelhoed

VIIp PIETERNELLA LEENDERTSDOCHTER GEELHOED, geboren 06-11-1764 te Wissenkerke, gedoopt 18-11-1764 te Wissenkerke.

VIIq PIETER LEENDERTSZOON GEELHOED, dagloner, geboren 1766 te Wissenkerke, overleden 14-11-1811 te Wissenkerke, ondertrouwd 02-08-1793 met Elisabeth Ketelaar te Wissenkerke. Elisabeth Ketelaar (Elizabeth; Keetlaar), arbeidster, geboren 23-11-1770 te Wissenkerke, dochter van Hendrik Ketelaar en Maria van Driele, overleden 15-05-1837 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Geelhoed
Cornelia Geelhoed
Klaasina Geelhoed

VIIr PIETER GEELHOEDT, molenaar te Hengstdijk, geboren ca. 1760, overleden 26-07-1832 te Stoppeldijk, gehuwd 1796 met Anna Roose. Anna Roose (Johanna), geboren ca. 1766 te Zaamslag, dochter van Jan Roose en Sara Wolfert, overleden 29-11-1840 te Hengstdijk.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Geelhoed
Jan Geelhoedt
Jacobus Geelhoedt
Pieter Geelhoed
(NB: bij het huwelijk van zijn zoon Jan geeft Pieter op dat hij Geelhoedt heet, maar abusievelijk in de doopakte vermeld is als Geelhoed!)

VIIs KLASINA GEELHOEDT, geboren 24-06-1763 te Middelburg, overleden 31-01-1835 te Zaamslag, gehuwd met Francois Stoffels. Francois Stoffels, timmerman, geboren 24-02-1756 te Zaamslag, zoon van Jacobus Stoffels en Johanna Lemmers, overleden 26-04-1835 te Zaamslag.

VIIt JAN GEELHOEDT, geboren voor 1765 te Middelburg.

VIIu LEENDERT GEELHOEDT, bakker, geboren 1767 te Zaamslag, overleden 28-10-1823 te Zaamslag, gehuwd 01-01-1791 met Agatha de Jonge te Zaamslag. Agatha de Jonge (Aagje), geboren 1761 te Zaamslag, dochter van Adriaan de Jonge en Pieternella Bakker, overleden 10-03-1840 te Zaamslag.
Uit dit huwelijk:
Johanna Geelhoedt
Cornelis Geelhoedt
Pieternella Geelhoedt
Cornelis Geelhoedt

VIIv WILLEM GEELHOEDT, geboren voor 28-12-1768 te Zaamslag, overleden 28-12-1768 te Zaamslag.

VIIw ANNA GEELHOED(T), geboren 1771 te Zaamslag, overleden 17-05-1830 te Zaamslag, 01-04-1790 belijdenis te Zaamslag, ondertrouwd 03-09-1791 met Leendert de Vos te Zaamslag. Leendert de Vos, gedoopt 10-05-1767 te Zaamslag, zoon van Cornelis de Vos en Pieternella van Dixhoorn, overleden 16-01-1835 te Zaamslag.

VIIx HELENA GEELHOED (Elena), geboren 1772 te Zaamslag, overleden 30-04-1841 te Terneuzen, gehuwd ca. 1805 met Floris Walraven. Floris Walraven, hoefsmid, geboren 30-01-1771 te Biezelinge, zoon van Adriaan Walraven en Petronella Adriana Pleyte, overleden 20-02-1846 te Terneuzen.

VIIy MARINUS GEELHOED, molenaar, geboren 08-01-1773 te Zaamslag, overleden 18-04-1823 te Waterlandkerkje, gehuwd 07-08-1799 met Maria Clarissen te Oostburg. Maria Clarissen, geboren 15-01-1775 te Oostburg, dochter van Isaac Clarissen en Tanneke Andriessen, overleden 22-08-1848 te Waterlandkerkje.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Geelhoed
Tanneke Geelhoed
Isaac Geelhoed
Janna Geelhoed
Clasina Geelhoed
Jacoba Geelhoed
Marinus Geelhoed
Maria Geelhoed
Maria Geelhoed
Marinus Geelhoed

VIIz CORNELIS GEELHOEDT, kleermaker, geboren 01-1775 te Middelburg/Zaamslag, overleden 26-12-1805 te Zaamslag, gehuwd 01-07-1796 met Dina de Vos te Wissenkerke.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Cornelis Geelhoed koopt in 1796/1797 huis en erf van Pieter Taselaar te Wissenkerke voor 250 pond. Hij verkoopt het in 1800 aan Pieter de Loof, ook voor 250 pond.
Dina de Vos, naaister/dagloonster, geboren 01-04-1770 te Kortgene, dochter van Cornelis de Vos en Hendrika Zegers, overleden 05-01-1827 te Zaamslag , later gehuwd 30-11-1806 met Josias Willemsen te Zaamslag.
Uit dit huwelijk:
Janna Clasina Geelhoedt
Pieter Geelhoed

VIIaa JAN GEELHOEDT, molenaarsknecht, geboren 26-05-1776 te Zaamslag, overleden 28-12-1821 te Zaamslag, gehuwd 17-08-1799 met Christina den Hollander te Axel. Christina den Hollander, dienstbode, geboren 09-10-1778 te Zaamslag, dochter van Jacobus den Hollander en Santina de Visser, overleden 31-08-1840 te Zaamslag.
Uit dit huwelijk:
Levenloos Geelhoedt
Cornelis Geelhoedt
Santina Geelhoedt
Jacob Geelhoedt
Jacob Geelhoedt
Pieter Geelhoedt

VIIab WILLEM GEELHOEDT, geboren voor 28-09-1779 te Zaamslag, overleden 28-09-1779 te Zaamslag.

VIIac MAARTEN GEELHOEDT, molenaarsknecht, geboren 15-04-1781 te Zaamslag, overleden 04-02-1838 te Zaamslag, gehuwd 16-01-1803 met Anna Maria Houg te Zaamslag. Anna Maria Houg, geboren 21-09-1783 te Zaamslag, dochter van Jacobus Houg en Susanna de Putter, overleden 19-09-1859 te Zaamslag.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Geelhoedt
Jacobus Geelhoedt
Susanna Geelhoed
Jacobus Geelhoedt
Pieter Geelhoedt
Aarnout Geelhoedt
Janna Geelhoed
Arnout Geelhoedt
Janna Geelhoedt
Maarten Geelhoedt

VIIad LEENA GEELHOED (Elena), geboren 1761, overleden 13-12-1812 te Wissenkerke, ondertrouwd 11-03-1783 met Pieter Cornelisse van den Berge te Wissenkerke. Pieter Cornelisse van den Berge, landman, geboren 1759, overleden 12-08-1805.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Lena J. Geelhoed, weduwe Pieter van de Berge, koopt in 1804 huis en erf in Wissenkerke en Geersdijk voor 66 pond, 13 schellingen en 4 groten van Paulus de Smit en Eduard Sporte.

VIIae PIETER ARIJSZOON GEELHOED, bleker en sleper onder Koudekerke, geboren 13-06-1775 te Wissenkerke, overleden 12-10-1862 te Middelburg, ondertrouwd 1 04-06-1795 met Geertruyd Verloorekost, gehuwd 2 04-05-1803 met Neeltje Jacobse Luyckenaar te Oudelande/Baarland, gehuwd 3 10-05-1807 met Susanna Caljouw te Middelburg, gehuwd 4 17-04-1840 met Willemina Wisse te Koudekerke. Geertruyd Verloorekost, dienstmeid, geboren ca. 1775 te Wissenkerke, dochter van Gerard Adriaanszoon Verloorekost en Tona Cornelisdochter Slimmen, overleden 19-01-1800 te Wissenkerke. Neeltje Jacobse Luyckenaar (Luikenaar), arbeidster, geboren ca. 1779 te Oudelande, dochter van Jacob Luyckenaar, overleden 27-12-1804 te Middelburg. Susanna Caljouw (Suzanna; Kaljouw), arbeidster, geboren 27-11-1767 te Koudekerke, dochter van Abraham Caljouw en Elisabeth Janse Pierheine, overleden 29-04-1838 te Koudekerke, eerder gehuwd 11-10-1788 met Matthijs Dijkwel te Koudekerke. Willemina Wisse, geboren 03-01-1785 te Veere, dochter van Adriaan Janse Wisse en Maria Louwerse Lous, overleden 19-03-1853 te Middelburg, eerder gehuwd met Marcus van Helmond en gehuwd op 02-07-1818 met Josua van Simmeren te Middelburg.
Pieter Arijse Geelhoed koopt in 1798 op Camperveer huis en schuur voor 116 pond, 13 schellingen en 4 groten. Verkoopt huis en erf in 1800 voor 400 pond.
Uit het eerste huwelijk:
Helena Geelhoed
Jannetje Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
Kind Geelhoed

VIIaf MARINUS ARIJSZOON GEELHOED, vleeshouwer/winkelier, geboren 19-10-1776 te Wissenkerke, overleden 17-01-1826 te Middelburg, ondertrouwd 1 17-04-1803 met Adriana Louwerina Warre te Middelburg, ondertrouwd 2 25-08-1810 met Jannetje Pieternella van Prooijen te Middelburg. Adriana Louwerina Warre, geboren ca. 1778 te Middelburg, dochter van Frans Warre en Leunken Braat, overleden 01-03-1804 te Middelburg. Jannetje Pieternella van Prooijen (Tannetje; Prooien), geboren 1786 te Wissenkerke, dochter van Cornelis van Prooijen en Adriana Wisse, overleden 17-04-1841 te Middelburg, gehuwd 2 08-02-1827 met Hendrik Wakké te Middelburg.
Marinus Geelhoed koopt op 29-04-1802 een huis in Middelburg voor 800 pond.
Uit het eerste huwelijk:
Adriana Sara Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
Arij Cornelis Geelhoed

VIIag ANNA ARIJSDOCHTER GEELHOED, arbeidster, geboren 1778/9 te Wissenkerke, overleden 22-03-1852 te Wissenkerke, ondertrouwd 1 31-10-1801 met Hendrik Corneliszoon Kramer te Wissenkerke, ondertrouwd 2 17-09-1809 met Cornelis de Boo te Middelburg. Hendrik Corneliszoon Kramer, boerenknecht, geboren 1774, overleden 10-11-1808 te Middelburg. Cornelis de Boo, schipper/koopman/batelier, geboren 23-11-1759 te Wissenkerke, zoon van Jacob Corneliszoon de Boo en Adriana Cornelisz Wolse, overleden 18-09-1839 te Wissenkerke, gehuwd 1 met Catharina Brey.

VIIah WILLEM ARIJSZOON GEELHOED, sleper/postrijder/wagenaar, geboren 05-11-1780 te Wissenkerke, overleden 17-11-1837 te Middelburg Ambagt, gehuwd 11-09-1813 met Elisabeth Josina Baljeu te Koudekerke. Elisabeth Josina Baljeu, waschvrouw, geboren 16-12-1793 te Vlissingen, dochter van Jan Baljeu en Josina Seevelt, overleden 21-07-1858 te Middelburg, eerder gehuwd met Pieter Willemse.
Uit dit huwelijk:
Arie Pieter Geelhoed
Jan Geelhoed

VIIai JOHANNA ARIJSDOCHTER GEELHOED (Janna), geboren 1781 te Wissenkerke, overleden 26-08-1839 te Wissenkerke, gehuwd voor 1808 met Jan Joosse van den Band. Jan Joosse van den Band, stroo- en rietdekker, geboren 16-01-1785 zoon van Joost Marinus van den Band en Elisabeth Merison, overleden 10-06-1836 te Wissenkerke.

VIIaj CORNELIS ARIJSZOON GEELHOED, landbouwknecht, geboren 27-01-1785 te Wissenkerke, overleden 23-12-1860 te Wissenkerke, gehuwd 14-04-1815 met Janna Korshuize te Wissenkerke. Janna Korshuize (Korshuse, Korshuizen, Corsuise) dienstmeid, geboren 03-07-1794 te Colijnsplaat, dochter van Pieter Korshuize en Magdalena van Stel, overleden 16-03-1882 te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
Arij Geelhoed
Magdalena Geelhoed
Lena Jannetje Geelhoed
Pieter Geelhoed
Marinus Geelhoed
Adriaan Geelhoed
Marinus Geelhoed
Leendert Geelhoed

VIIak JAN ARIJSZOON GEELHOED (Johannes), vrachtrijder/landbouwknecht/slager, geboren 10-05-1792 te Wissenkerke, overleden 29-08-1845 te Wissenkerke, gehuwd 03-09-1819 met Janna Esse te Wissenkerke. Jan ging op veldtocht in Frankrijk, was korporaal in 1815, later sergeant, fuselier. Janna Esse (Johanna, Eshie), naaister, geboren 08-08-1786 (1796?) te Vlissingen, dochter van Johannes Esse en Dora van den Heuvel, overleden 05-08-1865 te Wissenkerke.
De geboorteakte van hun dochter Jannetje Maria te Breda suggereert dat ze in 1817 al zijn gehuwd.
Uit dit huwelijk:
Jannetje Maria Geelhoed
Theodora Geelhoed
Maria Geelhoed
Arij Geelhoed
Jacomina Geelhoed
Blazina Geelhoed
Arij Geelhoed

VIIal MARIA ARIJSDOCHTER GEELHOED, dienstmeid/landbouwster, geboren 27-06-1793 te Wissenkerke, overleden 12-08-1833 te Wissenkerke, gehuwd 21-11-1823 met Jan Dorst te Wissenkerke. Jan Dorst, landman, geboren ca. 1780 te Sint-Philipsland, zoon van Leendert Dorst en Elisabeth de Mol, overleden 13-08-1847 te Wissenkerke, eerder gehuwd met Maria Isaacse Boer (Boere) te Wissenkerke.
Uit een relatie:
Arij Geelhoed
Jannetje Geelhoed

VIIam ARIJ ARIJSZOON GEELHOED, bakker / vrachtrijder / landbouwer, geboren 15-07-1794 te Wissenkerke, overleden 06-06-1848 te Nisse, gehuwd 1 01-12-1814 met Tannetje Smallegange te Wissenkerke, gehuwd 2 18-12-1823 met Adriana Boeije te Wolphaartsdijk. Tannetje Smallegange, geboren 28-10-1792 te Wolphaartsdijk, dochter van Marinus Willemszoon Smallegange en Catharina van Eelmeede (van Heel), overleden 20-02-1823 te Wolphaartsdijk. Adriana Boeije (Boey; Boeye), boerenmeid/landbouwster, geboren 28-08-1802 te Baarland, dochter van Jacobus Boeije en Adriana Onderdijk, overleden 27-10-1856 te Driewegen, later gehuwd, op 27-03-1851, met Gerard Kooman te Goes.
1828: Arij wordt ontvanger (van belastingen?) in Wolphaartsdijk
Uit het eerste huwelijk:
Johanna Maria Geelhoed
Catharina Geelhoed
Arij Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
Jacobus Geelhoed
Adriana Geelhoed
Adriana Geelhoed
Maria Geelhoed
Arij Geelhoed
Arij Geelhoed
Cornelia Geelhoed
Willem Geelhoed
Jan Geelhoed
Cornelia Geelhoed

VIIan ADRIAAN ARIJSZOON GEELHOED, arbeider, geboren 23-12-1796 (12-12?) te Wissenkerke, overleden 18-06-1836 te Wolphaartsdijk, gehuwd 12-05-1819 met Willemina Senze te Colijnsplaat. Willemina Senze (Centse, Sentse, Sentze), vrachtrijdster, geboren 21-02-1793 te Kats, dochter van Willem Centse en Dina Verburg, overleden 10-04-1852 te Wilhelminadorp, gehuwd 1 01-05-1816 met Johannis Snoodijk te Wissenkerke.
Uit dit huwelijk:
Arij Geelhoed
Willem Geelhoed)
Jan Geelhoed
Willem Geelhoed
Jannetje Geelhoed
Dingenis Geelhoed
Hendrik Geelhoed
Dina Geelhoed
Dina Geelhoed

VIIao JACOMINA ARIJSDOCHTER GEELHOED, arbeidster, geboren 02-03-1798 te Wissenkerke, overleden 02-01-1824 te Wissenkerke.

VIIap BLASINA ARIJSDOCHTER GEELHOED (Blazina; Jozina), dienstmeid, geboren 11-10-1799 te Wissenkerke, overleden 30-09-1864 te Wissenkerke, gehuwd 18-05-1827 met Abraham Imanse te Wissenkerke. Abraham Imanse, arbeider, geboren 14-06-1798 te Wissenkerke, zoon van Iman Imanse en Martha Israel, overleden 30-01-1880 te Wissenkerke.

VIIaq HENDRIK ARIJSZOON GEELHOED, ploeger, landmansknecht, geboren 25-10-1800 te Wissenkerke, overleden 03-02-1839 te Kattendijke, gehuwd 25-06-1819 met Lena Marcusse te Wissenkerke. Lena Marcusse (Markusse), geboren 12-08-1797 te Wissenkerke, dochter van Jacob Marcusse en Pieternella Remeinse, overleden 22-05-1883 te Kapelle.
Uit dit huwelijk:
Arij Geelhoed
Jacob Geelhoed
Pieter Geelhoed
Jacob Geelhoed
Jannetje Geelhoed
Pieternella Lena Geelhoed

VIIar LEENDERT ARIJSZOON GEELHOED, geboren 16-02-1802 te Wissenkerke, overleden 22-07-1831 te Wissenkerke. N.B. Blijkens de opgave voor de Nationale Militie is hij ,,zinneloos vrijgesteld’’.

VIIas CATHARINA ARIJSDOCHTER GEELHOED (Kat(a)rina), boerendienstmeid, geboren ca. 1806 te Wissenkerke, overleden 11-04-1831 te Colijnsplaat, gehuwd 1 02-02-1828 met Thomas Remijn te Colijnsplaat, gehuwd 2 29-12-1830 met Jacobus Minderhout te Colijnsplaat. Thomas Remijn (Remeijn), landmansknecht, geboren ca. 1806 te Colijnsplaat, zoon van Dingenis Remijn en Pieternella de Looff, overleden 10-10-1829 te Colijnsplaat. Jacobus Minderhout, molenaar, geboren 06-02-1790 te Middelburg, zoon van Cornelis Minderhout en Tannetje Westveer, overleden 03-03-1849 te Middelburg, later gehuwd, op 12-10-1831, met Jannetje Wideman te Colijnsplaat.

VIIat NEELTJE GEELHOED (Mathie), herbergierster, geboren ca. 1751 te Schoondijke, overleden 22-12-1804 te Schoondijke, ondertrouwd 25-01-1776 met Abraham Cornelis. Abraham Cornelis, arbeider, geboren ca. 1746 te Groede, zoon van Abraham Cornelis.

VIIau JACOB GEELHOET, arbeider, geboren 01-07-1764 (1757?; 1759?) te Schoondijke, overleden 10-05-1801 te Oostburg, gehuwd 05-10-1783 met Sara la Rooij te Oostburg. (N.B. geboortejaar 1757 of 1759 is aannemelijk, omdat Jacob op 07-01-1781 doopgetuige is bij een dochtertje van zus Neeltje.) Sara la Rooij (le Roij), geboren 04-03-1762 (01-07-1766?) te Breskens, dochter van Pieter la Rooij en Maria du Flo, overleden 08-03-1824 te Oostburg, gehuwd 2 07-02-1816 met Daniel van Houte te Oostburg.
Uit dit huwelijk:
Maria Geelhoet
Sara Geelhoet
Pieter Geelhoet
Elisabeth Pieternella Geelhoet
Janna Geelhoet

VIIav MARINUS GEELHOED, landman op het Hof aan het Lange Zandpadje, geboren 27-03-1765 te Schoondijke, overleden 10-09-1820 te Schoondijke, gehuwd 03-1793 met Catharina Serlé te Oostburg. Catharina Serlé (Cato), landvrouw, geboren 01-07-1772 te Oostburg, dochter van Jacob Serlé en Sara Wijkhuyze, overleden 01-12-1844 te Biervliet, later opnieuw gehuwd, op 24-04-1822, met Anthonie du Mez te Groede.
Uit dit huwelijk:
Sara Geelhoed
Janna Geelhoedt
Catharina Geelhoed
Pieter Jacobus Geelhoed
Pieter Jacobus Geelhoed
Chatarina Geelhoet
Sara Johanna Geelhoedt
Karel Willem Geelhoet
Marinus Geelhoet
Sara Chatarina Serle Geelhoet

VIIaw ELISABETH GEELHOED, geboren 11-11-1768 te Schoondijke, overleden 12-07-1830 te Schoondijke, gehuwd voor 1797 met Jan Bronswijk. Jan Bronswijk, schoolmeester, geboren 23-10-1759 te Oostburg, zoon van Jannis Bronswijk en Maria Karels, overleden 03-08-1822 te Schoondijke.

VIIax MAARTEN GEELHOED, landman/bouwman, geboren 1754/1755 te Colijnsplaat, begraven 11-12-1807 (ook vermelding dat hij is overleden op 08-01-1808?) te Kamperland of te Wissenkerke, gehuwd 1 11-11-1781 met Lena Cornelisse Boot te Wissenkerke, ondertrouwd 2 06-01-1792 met Elisabeth Koeman te Wissenkerke, ondertrouwd 3 07-03-1798 met Anna Margrita de Haan (Van Mecklenburg) te Middelburg.
Zijn ouders Pieter Maartense Geelhoed en Suzanna Jacobs de Jonge verklaren dat hun zoon Maarten, als hij trouwt met Lena Cornelisse Boot, die op dat moment als dienstmeid werkt bij Marinis Koolen, niet zal delen in de erfenis. Trouwt Maarten toch met Lena en overlijdt zij eerder dan Maarten, dan zal Maarten wel weer erven. (RAZE 3754, 12-09-1781)
Lena Cornelisse Boot, geboren 29-08-1757 te Wissenkerke, dochter van Cornelis Boot en Lijntje Koeijers, overleden tussen 08-04 en 10-06-1790. Elisabeth Koeman, dienstmeid, geboren ca. 1770 dochter van Cornelis Koeman en Sara Harinckman, overleden 14-10-1795 te Wissenkerke, begraven 17-10-1795. Elisabeth had uit een relatie met Adriaan van Haver een zoon Adriaan van Haver (* 29-12-1790 te Colijnsplaat, vermist opgegeven in 1814 in het leger van Napoleon). Anna Margrita de Haan (Van Mecklenburg) (Antje ; Anna Margrietha), arbeidster/naaister, geboren ca. 1766 te Middelburg, overleden 10-03-1842 te Wissenkerke.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Maarten Geelhoed koopt in 1797/1798 van Cornelis de Waal huis, schuur en erf te Wissenkerke en Geersdijk voor 125 pond. Hij verkoopt aan dezelfde een huis, schuur, hof, weiland en zaailand voor 825 pond. In 1805 koopt Maarten van Pieter G. Israel in de Heer Janspolder huis en schuur voor 80 pond en verkoopt aan dezelfde een huis en schuur voor 135 pond.
Uit het eerste huwelijk:
Susanna Geelhoed
Lientje Geelhoed
Cornelis Geelhoed
Lientje Geelhoed
Pieternella Geelhoed
Uit het tweede huwelijk:
Sara Geelhoed
Janna Geelhoed
Uit het derde huwelijk:
Elizabeth Geelhoed
Pieter Geelhoed
Lena Geelhoed

VIIay MARIA GEELHOED, landbouwster, geboren 25-02-1760 te Wissenkerke, overleden 23-10-1816 te Wissenkerke, gehuwd 30-11-1782 met Cornelis Koeman te Wissenkerke. Cornelis Koeman, landbouwer, geboren 20-12-1763 te Campens Nieuwland, zoon van Cornelis Koeman en Sara Imanse Harinckman, overleden 26-10-1829 te Wissenkerke, gehuwd 2 14-05-1829 met Pieternella Kramer te Wissenkerke.

VIIaz JANNA GEELHOED, geboren voor 1770, overleden voor 1808, gehuwd voor 1784 met Joos de Smit. Joos de Smit, dagloner, geboren ca. 1751 te Colijnsplaat, zoon van Pieter de Smit, overleden 17-01-1812 te Wissenkerke.

VIIba NEELTJE KEMPE GEELHOED, dagloonster, geboren ca. 1752 te Ellemeet, overleden 28-01-1813 te Ellemeet, ondertrouwd 1 13-04-1780 met Adriaan Adriaanszoon Tak te Elkerzee, ondertrouwd 2 14-04-1785 met IJman Janse.

VIIbb ANDRIES GEELHOED, geboren 22-05-1767 te Noordwelle, overleden voor 1771.

VIIbc ANDRIES GEELHOED, gedoopt 29-01-1769 te Elkerzee, overleden voor 1771.

VIIbd CORNELIS GEELHOED, gedoopt 18-02-1770 te Elkerzee, overleden voor 07-11-1803.

VIIbe ANDRIES GEELHOED, landbouwer, geboren 28-07-1771 te Noordwelle, overleden 30-12-1835 te Noordwelle, ondertrouwd 19-10-1803 met Maria Triest (Trytse) de Jonge te Noordwelle, Serooskerke, Ellemeet, Elkerzee?. Maria Triest de Jonge, tapster, geboren 23-05-1783 te Noordwelle, dochter van Triest Gerritse en Jacoba de Jonge, overleden 21-06-1855 te Noordwelle.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Geelhoed
Maria Geelhoed
Geertje Geelhoed
Geertje Geelhoed
Johanna Geelhoed
Pieternella Geelhoed
Johannis Geelhoed
Willemina Geelhoed
Neeltje Geelhoed
Kempe Geelhoed
Uit de Kadastrale Atlas Zierikzee 1832 blijkt dat zij landbouwers met veel grond zijn.
In de Acta van de kerkeraad van Renesse (19/12/1786) lezen we over een aanklacht tegen Andries: Een “zeer jong meisje”, Neeltje van den Houten, heeft haar kind opgezworen aan Andries Johannessen Geelhoed. Hij ontkent ontucht met haar te hebben gepleegd.

VIIbf NEELTJE JOHANNESDOCHTER GEELHOED, geboren ca. 1768 te Noordwelle/Renesse, overleden 16-06-1802 te Elkerzee, gehuwd 12-05-1799 met Matthijs de Bruine te Ellemeet of Renesse. Matthijs de Bruine, timmerman, geboren 24-03-1768 te Nieuw- en St. Joosland, zoon van Leendert de Bruine en Jannetje Meulmeester, overleden 28-02-1836 te Elkerzee.
Op 21 april 1803 is een voogdijakte opgemaakt, waarbij Andries Johanniszoon Geelhoed werd aangesteld tot toeziende voogd over het nagelaten weeskind van wijlen Neeltje Johannisdr. Geelhoed, geprocureerd bij Matthijs Leendertszoon de Bruine. Dit gaat over Jannetje Matthijsdr. de Bruine (* 18-02-1801 te Elkerzee).

Illustratie uit Zeeuwsche Courant, 27-01-1818

VIIbg LAURENS GEELHOED (Lourens), tuinman, geboren 07-09-1764 te Zandijkbuiten, overleden 22-11-1828 te Vrouwenpolder, gehuwd 30-09-1789 (oo 01-10-1788) met Maria Hardwijk te Veere. Maria Hardwijk (Hartwijk), winkelierster, geboren 20-12-1768 te Wissenkerke, dochter van Christoffel Hardwijk en Machelina Vermeulen, overleden 13-04-1838 te Veere.
Uit Transporten onroerende goederen 1757-1805: Laurens Geelhoed koopt op 13-10-1802 2/3 deel van hof en land van zijn broers en zussen voor 419 pond, 8 schellingen en 2 groten.
Uit Kadastrale Atlas 1832 blijkt dat Laurens en Maria landbouwers met veel grond zijn.
Uit dit huwelijk:
Josina Geelhoed
Machalina Geelhoed
Sara Geelhoed
Stoffel Geelhoed
Kind Geelhoed
Kind Geelhoed
Machiel Geelhoed
Pieter Geelhoed
Kind Geelhoed
Maria Geelhoed

VIIbh PIETER GEELHOED, geboren 1766 te Zandijkbuiten.

VIIbi SARA GEELHOED, geboren 1767 te Zandijkbuiten.

VIIbj MAARTEN GEELHOED, geboren 02-1772 te Zandijkbuiten, ws. overleden en begraven 05-1773 te Veere.

VIIbk ABRAHAM GEELHOED, geboren ca. 1789 (zie weeshuisaantekeningen Middelburg, op 15-jarige leeftijd geplaatst, ‘gedelogeert 24-04-1807’).

VIIbl ADRIANA PIETERNELLA GEELHOED, schuurster, geboren 10-11-1795 te Middelburg, overleden 29-03-1866 te Middelburg, gehuwd 10-08-1820 met Boudewijn Kaan te Middelburg. Boudewijn Kaan, metselaar, geboren 16-07-1793 te Middelburg, zoon van Jan Kaan en Josina Schuilwerve, overleden 11-12-1866 te Middelburg.
Uit een relatie:
Adrianus Geelhoed
Jan Jacobus Geelhoed

VIIbm WILLEM GEELHOED, geboren 20-01-1799 te Middelburg, overleden 03-11-1854 te Middelburg.
Willem kreeg in 1831 het metalen kruis vanwege zijn aandeel in strijd tegen de opstandige Belgen. Hij woont in 1829 in Breda, blijkt uit het Volkstellingenregister van die stad.

VIIbn JACOBUS GEELHOED, dagloner, geboren ca. 1802, overleden 20-01-1824 te Middelburg.